Historisch Informatie Punt

Actueel

Limes

Tweeduizend jaar geleden hoorde het zuidelijke deel van wat Nederland is bij het Romeinse rijk. Dat rijk strekte zich uit van Engeland tot Syrië en van Marokko tot aan de Kaspische zee; een oppervlak dat groter is dan de huidige Europese Unie. De grens rond dat enorme rijk – tegenwoordig noemen we dat de Limes - had een lengte van 7000 km. Deze Limes (uit te spreken als: li-mes) had verschillende gedaanten. In Engeland had hij de vorm van een landversterking, de Muur van Hadrianus, en ook tussen de Rijn bij Bonn en de Donau liep de grens over land. Maar op Nederlands grondgebied viel de grens samen met de Rijn. De loop van die Romeinse Rijn is nog bijna hetzelfde als tegenwoordig, alleen heet de rivier nu achtereenvolgens Rijn, Neder-Rijn, Kromme Rijn, Leidsche Rijn en Oude Rijn.

Voorouderspreekuur

Iedere derde zaterdag van de maand kun je in het Historisch Informatie Punt met vragen over stamboomonderzoek aankloppen bij leden van de Afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

10.30-12.30 uur, locatie Nieuwstraat, Historisch Informatie Punt
Kijk voor de actuele data in de agenda.