Junior Taalcafé

Samenkomen om van elkaar te leren!

Het Junior Taalcafé is een project voor ontmoeting tussen middelbare scholieren: jongeren die nieuw zijn in Nederland en jongeren die hier geboren zijn of al langere tijd wonen.

Waarom een Junior Taalcafé? 
Omdat de ontmoeting tussen leerlingen van Nederlandse en andere achtergronden erg waardevol is! Er is helaas weinig contact tussen leerlingen van het ISK (de Internationale Schakelklas, waar nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar oud les krijgen) en leerlingen in het reguliere middelbaar onderwijs. Dat is een gemis, want de jongeren kunnen veel leren van en over elkaar. Voor de leerlingen van het ISK is het leuk om (ook) Nederlandstalige vrienden te hebben. Zij zijn bezig met het leren van de taal en het leren kennen van ons land en de stad Leiden. Daarvoor is uitwisseling met Nederlandse leeftijdsgenoten heel belangrijk en waardevol. Daarnaast kunnen ze alvast kennismaken met verschillende middelbare scholen binnen het regulier onderwijs, waar ze op een later moment naar zullen doorstromen. Voor de leerlingen uit het reguliere onderwijs is het een verrijking om te horen over andere landen en culturen. Ze leren leeftijdsgenoten kennen die gevlucht zijn uit hun land van herkomst en hier een nieuw leven opbouwen. Met een open en nieuwsgierige houding vanuit de leerlingen, kunnen mooie ontmoetingen plaatsvinden! 

 

 

Wat doen we? 
We organiseren een aantal bijeenkomsten waarin de leerlingen samen activiteiten doen. Denk aan een collage maken, een gedicht schrijven, portret tekenen, een speurtocht doen of pepernoten bakken. Al doende raken de leerlingen met elkaar in gesprek en leren ze elkaar beter kennen. We praten, creëren en maken plezier! 

Wie doen er mee? Het project is in 2021 begonnen als een samenwerking tussen BplusC, ISK Da Vinci en Bonaventura Agora. Sinds 2023 doet ook het Stedelijk Gymnasium mee. Elke partner organiseert en faciliteert een bijeenkomst. 

Wanneer komen we bij elkaar? In het najaar van 2023 is het Junior Taalcafé op de volgende data: 

  • 24 oktober 
  • 1 november 
  • 22 november 
  • 4 december 

 

Wil je meer informatie?  
Stuur een e-mail naar taalhuis@bplusc.nl. 
Het zou mooi zijn als steeds meer middelbare scholen meedoen met dit project, waarmee we waardevolle ontmoetingen tussen een heel diverse groep jongeren tot stand brengen!