Joris Luyendijk

 Ik snap het niet meer

‘Ik snap het niet meer.’ Zo omschrijft Joris Luyendijk zijn ervaring met politiek en democratie de laatste jaren. Hij is het vertrouwen in de traditionele politieke partijen kwijt. Hoe kan een links georiënteerde journalist met een goede opleiding in een welvarend land begrip hebben voor het populisme? Luyendijk stapt uit zijn politiek correcte bubbel en verkent het algehele gevoel van boosheid en wantrouwen.

Luisteren naar PVV-stemmers

Voor zijn nieuwe boek Kunnen we praten heeft Joris Luyendijk PVV-stemmers geïnterviewd en met ze gediscussieerd over hun standpunten. Hij ziet een toenemende versplintering van de samenleving en een verlies aan vertrouwen in traditionele politiek. We lijken vooral in een kring van gelijkgestemden te leven.

Onderbuikgevoel

Joris Luyendijk stapt uit zijn bubbel en schaart zich achter een groeiende groep burgers die onvoldoende vertrouwen heeft in zijn democratische leiders. Dit wantrouwen is te lang weggezet als onverantwoordelijk onderbuikgevoel. Tijd het wel serieus te nemen. Want onze samenleving is de laatste decennia stevig verbouwd, waardoor een open vraag zich opdringt: willen we dit eigenlijk wel?

Kunnen we praten is een uitnodiging om uit onze bubbel te stappen en elkaar te ontmoeten, in openheid.

BIO

Joris Luyendijk (1971) is een Nederlandse journalist en antropoloog, gespecialiseerd in de Arabische en islamitische wereld. Luyendijk werd bekend als verslaggever vanuit diverse standplaatsen in het Midden-Oosten.

 © Copyright NBD Biblion

Wie legt het uit?