Filmbieb.nl

Filmbieb is de filmbibliotheek van Nederland!

Vind je favoriete films en series op Filmbieb! De bijna 10.000 films die je op Filmbieb ziet, kun je lenen via je BplusC bibliotheek.

Nederlandse films (322), Nederlandse series, boekverfilmingen, kinder- en jeugdfilms, buitenlandse films, documentaires en muziek-dvd’s.

Vanaf nu is Filmbieb online! Alle leden van bibliotheken in Nederland kunnen via Filmbieb film-dvd’s lenen. Ook vind je er trailers en achtergrondinfo over onwijs veel films en series! Kijk voor meer info op filmbieb.nl 

Via de site kun je ook trailers bekijken en vind je achtergrondinformatie over de beschikbare films.

Het aanbod is mede tot stand gekomen dankzij schenkingen van Nederlandse bibliotheken en particulieren. Met Filmbieb wil Muziekweb dit vaak zo belangrijke Nederlandse culturele erfgoed behouden. 
Met Filmbieb hebben bibliotheekleden op een laagdrempelige manier toegang tot klassieke Nederlandse films, zoals oscarwinnaars Antonia en Karakter, kinderfilms als Iep en Kikkerdril en het oeuvre van Bert Haanstra en Joris Ivens. 

filmbieb.nl