Wat betekent robotica voor Nederland?

Bron: RoboNED Roadmap, 2012.

Robotica maakt sinds 2000 een grote vlucht. De verwachte markt voor persoonlijke en servicerobots is in 2025 naar verwachting 66,4 miljard dollar, twee keer zo groot als in 2015.

Nederland belangrijke speler
De wereldwijde vooruitzichten zijn veelbelovend en geven Nederland een grote kans om een belangrijke speler te worden op dit gebied.

Zo is er een groeiende sociale behoefte aan robotica in de gezondheidszorg en in de land- en tuinbouw. Nederland heeft hoog aangeschreven universiteiten op dit gebied en er zijn veel hightech mechatronica bedrijven die robotica componenten leveren. Bovendien is er een gunstig innovatieklimaat met directe contacten tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Maar er zijn ook bedreigingen. Zo zijn er niet genoeg ingenieurs in ons land, wordt er niet voldoende geïnvesteerd in robotica en in de samenleving heerst scepsis tegenover robots. Acceptatie is een probleem.

Verdieping: Verschuiving naar servicebots
Om de kansen aan te grijpen, moeten we begrijpen dat er een verschuiving gaande is van traditionele industriële robots naar servicerobots. De verbetering van de technologie moet gericht zijn op de interactie van mensen met robots.

Ook zijn er technische doorbraken nodig op het gebied van:

  • 3D-waarneming
  • Bewegings-/taakprogrammering
  • Zachte/volgzame bekrachtiging
  • Cognitieve leeralgoritmes

Daarnaast is er meer uitwisseling van kennis en samenwerking nodig binnen de verschillende disciplines en toepassingsgebieden van de robotica.

Bron: Metaalmagazine, 2012

Lees het hele rapport (Engelstalig, Nederlandse samenvatting) op de website van RoboNed.

De robots komen eraan!