Wat is voedseltransitie?

Wat is voedseltransitie?

Voedseltransitie betekent een radicale omslag naar een andere manier van voedsel produceren en consumeren.

Voedseltransitie is noodzakelijk door onder meer schandalen in de (pluim)veeteelt, bodemverschraling, verlies aan biodiversiteit, de groeiende wereldbevolking (nu zijn er 7 miljard mensen op aarde, naar schatting zullen dat in 2050 ruim 9 miljard zijn), het stijgende aantal welvaartsziekten, de enorme voedselverspilling en klimaatverandering.

Een nieuw voedselsysteem betekent onder meer een ander eetpatroon (meer plantaardig, minder vlees, minder bewerkt) en andere manieren van voedsel produceren (bijvoorbeeld verticale landbouw).

Trending Topics