Kringlooplandbouw?

Bij kringlooplandbouw wordt er geen afval geproduceerd. Alle landbouwproducten worden gebruikt als eindproduct of als grondstof voor een ander product.

Op 8 september 2018 presenteerde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. Hierin kiest zij voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030.

Trending Topics