Sleepwet: privacy of veiligheid?

Op 21 maart 2018 is het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel Sleepwet genoemd.
De bijnaam Sleepwet komt van de mogelijkheid van de inlichtingendiensten om enorme hoeveelheden informatie te verzamelen en te analyseren. Hier zit een heleboel informatie bij van onschuldige burgers (zoals bijvangst in een sleepnet).   

Waarom een nieuwe wet?
De huidige wet uit 2002 voldoet niet meer. De AIVD en MIVD dreigen informatie te missen door alleen de traditionele inlichtingenmethoden te gebruiken, zoals volgen, observeren en telefoongesprekken opvangen.
Terroristen communiceren vandaag de dag in bits en bytes en met smartphones en tablets. Om hun werk goed te kunnen blijven doen moeten AIVD en MIVD cyberaanvallen kunnen opsporen.

Andere landen hebben hun wetten al aangepast om dit mogelijk te maken. Daardoor kunnen zij beter hun werk doen.

Gevolgen van de wet
Met de nieuwe wet mogen inlichtingendiensten vanaf 1 mei 2018 op grote schaal communicatie van de kabel aftappen. Een hele wijk mag hierdoor afgeluisterd worden wanneer daar een verdacht persoon woont.
Ook mogen zij telefoons, computers en smart-tv’s hacken. Bovendien mag er een geheime DNA-databank worden aangelegd en mag de verzamelde informatie gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten.

Voordelen van de wet
Criminaliteit en terrorisme kunnen beter worden bestreden.
De veiligheid wordt verbeterd: in de toelichting bij de wet staat dat 98% van de data meteen zal worden vernietigd. De toezichthouder CTIVD zal hierop toezien. Ook komt er een onafhankelijke commissie die elke bijzondere bevoegdheid vooraf gaat toetsen.

Nadelen van de wet
De persoonlijke privacy wordt beperkt. Inlichtingendiensten mogen ongericht informatie verzamelen van burgers.

Bronnen: Rijksoverheid, Volkskrant, Leeuwarder Courant, Wikipedia

Cybersecurity