Centrum voor Amateurkunst

Incidentele subsidies

Leiden ontmoet

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat er activiteiten worden georganiseerd waarbij verschillende groepen uit de straat of buurt elkaar ontmoeten. Daarom stelt zij hier een financiële bijdrage voor beschikbaar. Onder de noemer ‘Leiden ontmoet’ is het sinds 1 januari 2009 mogelijk om subsidie aan te vragen voor dergelijke activiteiten. Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op integratie, emancipatie en participatie.

Aanvraag

Individuen en organisaties kunnen het hele jaar door per activiteit subsidie aanvragen. Er geldt een maximum van 5000 euro per activiteit.
Ook kunt u een formulier opvragen bij de afdeling Realisatie, team Stadsleven (071-5165279) en de aanvraag per post insturen.
Website Leiden Ontmoet

Cultuurfonds Leiden

Cultuurfonds Leiden wil het voortouw nemen bij de ontwikkeling van een sterke cultuursector die zichzelf organiseert en zo snel mogelijk als gesprekspartner kan fungeren voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs.
Cultuurfonds Leiden heeft jaarlijks een budget van 400.000 euro ter beschikking om haar doelstelling te verwezenlijken. Het werken met een cultuurmakelaar is een bewuste keuze: Cultuurfonds Leiden wil niet zozeer subsidiëren, maar juist investeren.
Cultuurfonds Leiden wil een partner zijn voor kunstenaars, makers en culturele organisaties en in het beginstadium betrokken zijn bij plannen en ideeën. Zij wil haar budget inzetten om mensen te verbinden, mee te denken met plannen, nieuwe vormen van samenwerking te stimuleren en partijen bij elkaar te brengen.
Michaël Roumen, cultuurmakelaar, nodigt iedereen met ambitie uit tot een gesprek. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het onderscheidend cultureel profiel van Leiden - of het nu een concreet plan betreft, of slechts de aanzet daartoe - is van harte welkom om een afspraak te maken.
Michaël Roumen is bereikbaar via 06-42136212 en per mail.
Website Cultuurfonds Leiden