Centrum voor Amateurkunst

Landelijk Kennisinstituut

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland maken met ingang van 1 januari 2013 plaats voor het nieuwe Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Centraal in de activiteiten van het LKCA staat de culturele levensloop. Cultuur is van alle tijden en van iedereen. In alle levensfasen zien, horen en beleven we culturele uitingen en nemen we zelf actief deel aan cultuur.

De hoofdtaken van het nieuwe kennisinstituut zijn:

professionalisering van de educatiefunctie in de cultuursector en deskundigheids-bevordering binnen de amateurkunst, zowel bestuurlijk als artistiek inhoudelijk
landelijke informatie- & netwerkfunctie
onderzoek & monitoring, waaronder een onderzoeksagenda voor de beleidsontwikkeling

Lees verder….