Centrum voor Amateurkunst

Evenementenverzekering

Advies evenementenverzekering bij grote uitvoeringen

Het organiseren van grote uitvoeringen brengt financiële risico’s met zich mee. Het komt gelukkig weinig voor, maar in de praktijk komt het voor dat een uitvoering op het laatste moment moet worden afgelast door bijvoorbeeld de weersituatie, ziekte of overlijden van één van de artiesten of andere oorzaken. In een dergelijk geval heeft uw vereniging geen inkomsten uit kaartverkoop maar wel kosten die in verband staan met aangegane verplichtingen zoals zaalhuur, pr-kosten, huur techniek en eventuele solisten of begeleiders. Ook kan het zijn dat na het onverhoopt niet doorgaan van een uitvoering de toegezegde subsidie alsnog niet wordt verstrekt.In dergelijke gevallen is het aannemelijk dat uw vereniging of stichting niet over de financiële reserves beschikt om aan de verplichtingen te voldoen.
In de subsidieaanvragen is een duidelijk stijgende trend waarneembaar in de kosten van uitvoeringen. Dit houdt ook in dat de risico’s ook groter worden.
Het is mogelijk om uw vereniging of stichting tegen dergelijke risico’s te verzekeren.
Zie hier het volledige advies: evenementenverzekering