Centrum voor Amateurkunst

Links

Evenementenverzekering
Landelijk kennisinstituut
Bandnaamgenerator
Popunie

Advies evenementenverzekering bij grote uitvoeringen

Het organiseren van grote uitvoeringen brengt financiële risico’s met zich mee. Het komt gelukkig weinig voor, maar in de praktijk komt het voor dat een uitvoering op het laatste moment moet worden afgelast door bijvoorbeeld de weersituatie, ziekte of overlijden van één van de artiesten of andere oorzaken. In een dergelijk geval heeft uw vereniging geen inkomsten uit kaartverkoop maar wel kosten die in verband staan met aangegane verplichtingen zoals zaalhuur, pr-kosten, huur techniek en eventuele solisten of begeleiders. Ook kan het zijn dat na het onverhoopt niet doorgaan van een uitvoering de toegezegde subsidie alsnog niet wordt verstrekt.In dergelijke gevallen is het aannemelijk dat uw vereniging of stichting niet over de financiële reserves beschikt om aan de verplichtingen te voldoen.
In de subsidieaanvragen is een duidelijk stijgende trend waarneembaar in de kosten van uitvoeringen. Dit houdt ook in dat de risico’s ook groter worden.
Het is mogelijk om uw vereniging of stichting tegen dergelijke risico’s te verzekeren.

Zie hier het volledige advies: www.evenementenverzekering.nl

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland maken met ingang van 1 januari 2013 plaats voor het nieuwe Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Centraal in de activiteiten van het LKCA staat de culturele levensloop. Cultuur is van alle tijden en van iedereen. In alle levensfasen zien, horen en beleven we culturele uitingen en nemen we zelf actief deel aan cultuur.

De hoofdtaken van het nieuwe kennisinstituut zijn:

  • professionalisering van de educatiefunctie in de cultuursector en deskundigheids-bevordering binnen de amateurkunst, zowel bestuurlijk als artistiek inhoudelijk
  • landelijke informatie- & netwerkfunctie
  • onderzoek & monitoring, waaronder een onderzoeksagenda voor de beleidsontwikkeling

www.lkca.nl

Bandnaamgenerator

Iedereen kent het probleem: je hebt een nieuwe band, het optreden komt er aan en je moet een naam kiezen... Woordenboeken erbij, stemmen, keuze gemaakt, toch niet goed, opnieuw vergaderen enz. enz. Hier is de ultieme hulp voor dit soort gevallen!
Bandnaamgenerator

Popunie

De Popunie is een stichting die sinds 1985 de popmuziek in Zuid-Holland ondersteunt. De Popunie organiseert projecten voor en verleent diensten aan popmuzikanten, popfestivals, podia, gemeenten en andere geinteresseerden.
Popunie