Centrum voor Amateurkunst

Opleidingen

Muziek

Conservatorium van Amsterdam (CvA)

Het CvA biedt een breed repertoire aan afstudeerrichtingen op het gebied van klassieke muziek, jazz, oude muziek, opera, latin, popmuziek en docent muziek. Door de vele speciale projecten wordt tijdens de studie een sterke relatie tussen theorie en praktijk gagarandeerd. Zowel in de bachelor- als de masteropleiding is er veel ruimte voor individuele keuzes en krijgen studenten ruimschoots de kans nieuwe wegen in te slaan.
www.ahk.nl/conservatorium

Koninklijk Conservatorium

Studeren aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag betekent studeren aan het oudste conservatorium van Nederland. Het betekent studeren aan een muziekinstituut dat al decennia lang garant staat voor topkwaliteit waar internationale topmusici lesgeven en waar traditie en ambacht onlosmakelijk zijn verweven met experiment en vernieuwing.
De primaire doelstelling van het Koninklijk Conservatorium is jonge talenten de hoogste artisticiteit, technische/ambachtelijke vaardigheid en veelzijdigheid bij te brengen om te kunnen functioneren in de veeleisende en voortdurend veranderende beroepsomgeving.
www.koncon.nl

Dans

Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA)

Dit dansinstituut leidt podiumkunstenaars en docenten op voor het pop-, show-, urban- en musicalwerkveld. Dit werkveld vormt een belangrijk onderdeel van de hedendaagse podiumkunsten en heeft behoefte aan hoogopgeleide, breed inzetbare podiumkunstenaars. LMIPA is een onderwijsinstelling met vestigingen in Amsterdam en Groningen.
www.luciamarthas.nl

Codarts

Codarts is een in Rotterdam gevestigde kleinschalige internationale hogeschool (in totaal circa 1.000 studenten) die hoogwaardig kunstvakonderwijs aanbiedt op het gebied van muziek, dans en circus.
De dansafdeling van Codarts (voorheen Rotterdamse Dansacademie ) is in 1931 opgericht door Corrie Hartong en Gertrud Leistikow. Inmiddels is het één van de meest vooraanstaande instituten voor eigentijdse dans in Europa.
Door de nadruk te leggen op excellentie, streeft Codarts naar het afleveren van hooggekwalificeerde danskunstenaars die snel aan de slag kunnen op de internationale arbeidsmarkt.
www.codarts.nl

Beeldende kunst

Gerrit Rietveld Academie

De Gerrit Rietveld Academie is een hogeschool voor Beeldende Kunsten en Vormgeving. Vanaf het studiejaar 2014-2015 biedt de academie de bacheloropleiding Bachelor Beeldende Kunst en Vormgeving (voorheen de twee opleidingen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving) aan. Deze samenvoeging is een uiting van haar visie op kunstonderwijs waarin autonome en toegepaste kunst één wereld zijn. Deze opleiding heeft twaalf afstudeerrichtingen. Als student kies je, na een algemeen eerste jaar (het Basisjaar), voor drie jaren van verdieping in een van deze afstudeerrichtingen.
www.gerritrietveldacademie.nl