Centrum voor Amateurkunst

Koren

Wie een keer mee wil zingen in een groot projectkoor, zonder zich direct voor jaren te verbinden als vast koorlid, kan terecht bij de Stichting Leidse Koorprojecten. Geschoolde en amateur stemmen zingen gezellig samen. Voorzingen is niet nodig. 

Informatie over koren die aangesloten zijn bij de Contactgroep Leidse Koren vindt u op www.leidsekoren.nl. Daarnaast hebben koren hun eigen website.

 
.