Centrum voor Amateurkunst

Over het CAL

Waarom het Centrum voor Amateurkunst?

Het wemelt van de amateurkunstenaars in Leiden. Er zijn zeer veel koren, harmonie- en fanfareorkesten, toneelgezelschappen, symfonieorkesten, dansgroepen en organisaties voor video-, film- en fotokunst, enzovoort. En er zijn duizenden mensen die individueel bezig zijn met zingen, musiceren, schilderen, beeldhouwen, schrijven van literatuur etc. Deze mensen maken zichzelf en de stad rijker met hun hobby. De vele tentoonstellingen, concerten en andere kunstuitingen zijn daar een bewijs van.

Zij verdienen ondersteuning op die aspecten van hun kunstbeoefening waar ze (nog) niet zo goed in zijn. En daarom is het Centrum voor Amateurkunst Leiden opgericht.