Centrum voor Amateurkunst

WAK zoekt nieuwe voorzitter

De Werkgroep Amateurkunst Leiden zoekt een nieuwe voorzitter. Fred Kuijers, tot voor kort voorzitter, heeft om persoonlijke redenen zijn voorzitterschap opgegeven.

We zoeken iemand die affiniteit met de amateurkunst heeft. Hij of zij hoeft niet zelf een beoefenaar van amateurkunst te zijn, maar wel kunnen omgaan met vrijwilligers. Nog belangrijker is dat de nieuwe voorzitter bekend is met het culturele netwerk in de Leidse regio en de mechanismen binnen dat netwerk kent. Het is daarom handig als de toekomstige voorzitter woonachtig is in de Leidse regio.

We zoeken iemand die, in eerste instantie voor een periode van drie jaar, de belangen van de amateurkunst wil dienen in samenwerking met de leden van de zgn. ‘Kerngroep WAK’. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste sectoren uit de Leidse amateurkunst. De taken van die groep worden hieronder in het kort geschetst. De Werkgroep Amateurkunst Leiden geeft samen met BplusC (Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur) vorm aan het Centrum voor Amateurkunst Leiden.

We zoeken iemand die met elan en veel energie de functie van ‘meewerkend voorzitter’ wil vervullen. D.w.z. leiding wil geven aan de Kerngroep (die enkele keren per jaar bijeenkomt); aan de jaarlijkse plenaire vergadering en aan ad hoc-commissies; periodiek overleg wil voeren met BplusC, de gemeente en andere instanties en daar waar nodig is de belangen van de amateurkunst wil dienen. De ervaring leert dat hiermee per week enkele uren zijn gemoeid, maar dat er soms pieken met een groter tijdsbeslag zijn. De functie van voorzitter is, net als voor alle andere leden van de Kerngroep, op vrijwillige basis (onbezoldigd).

Gegadigden voor deze interessante functie kunnen dit s.v.p. vóór 1 augustus a.s. laten weten door een email met een motivatie en een kort cv te sturen naar Léonie van der Geest, de secretaris van de Kerngroep WAK (amateurkunst@BplusC.nl). Voor meer informatie kunnen zij terecht bij de vicevoorzitter Huub Frencken (06-51589046).

Over de Werkgroep Amateurkunst Leiden

De WAK is hét platform voor beoefenaars van de amateurkunst in de Leidse regio. De WAK treedt dus op als:

 • belangenbehartiger van de amateurkunst in de Leidse regio
 • adviesinstantie voor het Leids gemeentebestuur t.a.v. het cultuurbeleid en voor het verdelen van de gemeentelijke subsidies binnen de sector amateurkunst. Het gaat met name om advisering over de door de gemeente uit te voeren ‘Deelverordening Amateurkunst Subsidies (DAS)’
 • een platform waar ideeën kunnen ontstaan over de positionering en profilering van de amateurkunst in Leiden en zijn regio, zodat de zichtbaarheid van de amateurkunstsector verder wordt vergroot en de onderlinge samenwerking wordt bevorderd
 • als initiator, adviseur en toezichthouder van het Centrum voor Amateurkunst Leiden

​​​​​​​Samenstelling van de Kerngroep WAK

De dagelijkse gang van zaken bij de WAK wordt behartigd door de zogenaamde Kerngroep WAK, die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende sectoren van de amateurkunst. Samenstelling van de Kerngroep van de WAK was tot voor kort:

Fred Kuijers (tot maart 2017): voorzitter
Huub Frencken: vicevoorzitter; Contactgroep Leidse Koren
Sigrid de Zwart, Maurice Zondag: toneelverenigingen
Els de Graaff, Ingeborg Westerman: symfonieorkesten
Boudewijn Swanenburg: Leidse Amateur Fotografen Vereniging
Coby Haring: Leidse Video en Smalfilm Liga
Werner Hendriks: harmonieorkesten, fanfares en drumbands
Léonie van der Geest: secretariële ondersteuning, BplusC/CAL

De Kerngroep vergadert enkele keren per jaar en de plenaire WAK komt eens per jaar bij elkaar.

Amateurkunstverenigingen

In Leiden en buurgemeenten zijn de volgende amateurkunstverenigingen actief:

 • tenminste 10 amateurorkesten, variërend van grote symfonische orkesten tot bigbands en blokfluitensembles
 • circa 12 harmonieën, fanfares, brassbands en showkorpsen in allerlei soorten en maten
 • zeker 50 koren, met in totaal meer dan 2000 zangers, variërend van een vocaal kwartet tot 125 leden tellende oratoriumverenigingen; meer dan 40 van die koren zijn lid van de Contactgroep Leidse Koren, zie www.leidsekoren.nl
 • circa 20 toneel-, musical- en operettegezelschappen
 • twee grote foto, film- en videoverenigingen
 • twee volksdansgroepen
 • verschillende organisaties van beeldende amateurkunstenaars, zoals Ars Aemula Naturae (is de oudste van Nederland), waarvan vele amateurkunstenaars lid zijn
 • minstens 60 popgroepen, jazzbands, combo’s en andere kleine muziekgezelschappen