Centrum voor Amateurkunst

Koren Zingen Voor Ouderen

Jaarlijks treden zo'n 370 koren op in 175 zorgcentra in de regio. Fonds 1818 brengt beide partijen samen en geeft koren een vergoeding voor hun optreden.

Koren kunnen podiumervaring opdoen en wat extra's verdienen. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een gezellige voorstelling. Op die manier dient het project Koren Zingen voor Ouderen meerdere doelen. 

Jaarlijks treden zo'n 370 koren, muziekgezelschappen, toneelgezelschappen e.d. op in ruim 175 zorginstellingen in de regio.

In de loop der jaren heeft Koren Zingen voor Ouderen zich uitgebreid. Ook enkele muziekgroepen, dansgezelschappen en toneelgroepen treden op.

Per optreden ontvangt het koor van Fonds 1818 een vergoeding van € 300,-.
De zorginstellingen ontvangen promotiemateriaal zodat zij het optreden in het huis kunnen aankondigen.

Aanmelden voor Koren Zingen voor Ouderen kan door contact op te nemen met coördinator Rita Kas via 070 375 49 46 of per e-mail.

Meer informatie: www.fonds1818.nl/korenzingenvoorouderen