Centrum voor Amateurkunst

In memoriam: Gerard Broekmans

Gerard en ik deelden de liefde voor muziek en vooral voor zang. We verdiepten ons samen in de vertaling van Schubert’s ‘Du bist die Ruh’ en we stonden naast elkaar tijdens de workshop Leidse Koorboeken. 

De passie voor muziek bracht ons ook bij elkaar in de Leidse amateurkunst.  Dat hij “ja” zei op de vraag om voorzitter te worden van de WAK, de organisatie van Leidse amateurkunstverenigingen, kwam niet alleen door de passie voor muziek. Het kwam ook omdat hij graag iets wilde bijdragen aan het Leidse culturele leven. Uit burgerschapszin. Uit sociale betrokkenheid. Hij zag dat cultuur een bijdrage levert aan de maatschappelijke samenhang. En dat amateur- en professionele kunst elkaar nodig hebben.

Hij deed dat ook omdat hij opvattingen had over hoe ’t verder moet met Leiden. Met een fijn gevoel voor wat past bij deze stad. Deze stad van  kennis en cultuur. Maar ook een sociale stad. Daarom zette hij zich ook in voor de Leidse Vereniging van Mantelzorgers en voor de Stichting Leergeld Leiden.

Hij was de juiste persoon voor die voorzittersrol: hij wist hoe je met mensen om moet gaan. Hij had geduld als dingen niet of niet zo snel liepen als hij wilde. We vulden elkaar goed aan: hij was de begripvolle tacticus, die mensen uit liet spreken. Letterlijk en figuurlijk.

Hij zette zich in voor het Leids Amateurkunstfestival en voor de ondersteuning daarvan. Hij zette zich in voor de koepelorganisatie van amateurkunstenaars. Dat deed hij ook op landelijk niveau bij Toonkunst Nederland. Hij bracht groepen bij elkaar die in eerste instantie niet het belang inzagen van samenwerking. Soms lukte dat niet, soms wel.  Hij voorkwam dat de gemeente al te drastisch zou gaan bezuinigen op de cultuursubsidies. 

Ik denk met dankbaarheid terug aan een dappere en hartelijke man die veel van zijn steeds geringer wordende energie heeft gestoken in het behartigen van de belangen van de amateurkunst. 


Huub Frencken, vicevoorzitter Werkgroep Amateurkunst Leiden