Maandelijkse filmavond in locatie Merenwijk i.s.m. de wijkvereniging. Filmliefhebbers verzorgen de inleiding.

Van boek tot doek: Nachttrein naar Lissabon

31 mei 2018  - 31 mei 2018

Nachttrein naar Lissabon
Schrijver; Pascal Mercier

Midden in een les verlaat de leraar Raimund Gregorius het klaslokaal. Opgeschrikt door het plotselinge besef dat de tijd hem door de vingers glipt, laat hij zijn geordende leven achter zich en vertrekt hij nog diezelfde nacht met de trein van Bern naar Lissabon. De aanleiding voor deze drastische stap is een boek dat hij bij toeval in handen heeft gekregen. Het is van Amadeu de Prado, een Portugese arts die zo indringend schrijft over de diepste ervaringen in het leven van de mens, dat Gregorius er niet meer van loskomt. In Lissabon gaat hij op zoek naar sporen van Prado en komt hij in contact met mensen wier leven vervlochten is geweest met dat van deze raadselachtige man. Stukje bij beetje vormt Gregorius zich een beeld van hem. Hij wil weten wat het is om Prado te zijn en hoopt zo te ontdekken hoe hij zijn eigen leven moet leiden en welke wending hij eraan kan geven om een ander mens te worden.
In Nachttrein naar Lissabon leidt Pascal Mercier zijn hoofdpersoon en de lezer naar de fundamentele vragen van het menselijk bestaan. Kunnen wij zelf de loop van ons leven bepalen, en wat zou er gebeuren als we het mochten overdoen? Wat betekent het een ander mens werkelijk te kennen? En is het eigenlijk wel mogelijk onszelf te kennen?

De personages in deze prachtige roman komen zo tot leven dat de lezer ze bijna hoort praten en kan aanraken. In hun zoeken en twijfelen, in hun moed en volharding zijn ze ontroerend, en aan het einde van het verhaal is het alsof de lezer ze persoonlijk heeft ontmoet.

Oorspronkelijke titel: Nachtzug nach Lissabon
Uit het Duits vertaald door: Gerde Meijerink

19.00 uur inloop met koffie en thee
19.45 uur inleiding film door Peter Paul Chaudron
20.00-21.00 uur deel 1 film
21.00-21.15 uur pauze met drankje
21.15-22.00 uur deel 2 film
22.00 uur kort napraten met drankje
22.30 uur afsluiting

Entree: € 6,00, inclusief koffie/thee.
Kaartverkoop op de avond zelf aan de deur (let op: geen pin, contant betalen)
Locatie: Bibliotheek Merenwijk