Deze expositie laat zien hoe de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen.

50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland

26 oktober 2018  - 14 december 2018

De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij bijvoorbeeld de Philipsfabriek, Melkunie en Compaxo Vleeswaren werken. Zonder hen was de Nederlandse economie nooit sterk zoals het nu is. Inmiddels wonen er ongeveer 380 duizend Marokkanen in Nederland en zijn de meeste van deze migranten gepensioneerd. In verhouding is er in deze gemeenschap sprake van meer gezondheidsproblemen, ontvangen zij relatief vaker een uitkering en/of leven vaker in relatieve armoede.

In Nederland wonen tegenwoordig meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Ze hebben allemaal hun eigen gebruiken, gewoonten en achtergronden. Iedereen die hier woont, heeft zo zijn eigen reden waarom hij of zij naar Nederland is gekomen. De grote culturele verscheidenheid van het hedendaagse Nederland is historisch geworteld. De identiteit en stadscultuur van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden zijn nauw verweven met het arbeidsverleden. Dat zien we terug in hoe ze wonen, het familieleven, het taalgebruik en sociaal-culturele diversiteit, aldus initiatiefnemer Sahin Yildirim.

Reizende foto expositie
Na Den Haag, Utrecht en Amsterdam is nu Leiden gastheer voor de reizende tentoonstelling ‘Vijftig jaar Marokkaanse migratie in Nederland’. Deze expositie laat zien hoe de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt in beeld gebracht met thematische foto’s. Zoals samensteller Sahin Yildirim stelt: We leggen de verhalen van de pioniers vast en stellen dit beschikbaar voor een groot en nieuw publiek ter ere en waardering. Ik hoop van harte dat dit project bijdraagt aan kennis van onze gemeenschappelijke geschiedenis. En ik hoop dat dit project bijdraagt aan dialoog met elkaar en aan onderlinge verbondenheid.”

Voor de expositie zijn er in totaal 50 mensen (25 Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen en 25 Nederlanders, werkgevers, buren en collega’s) professioneel fotografeert. De recente foto’s van 50 pioniers zijn met zwart-wit foto’s en een korte quote vormgegeven.

Daarnaast is er landelijk een campagne gestart om de spullen/documenten van de autochtone Nederlanders en gastarbeiders (zoals bijvoorbeeld een dag schrift, werkcontract, koffers, paspoorten, werkkleding etc.) te verzamelen. De goederen zullen in bruikleen worden tentoon gesteld als onderdeel van de expositie in de verschillende steden in Nederland.

Boek: Een halve eeuw in Nederland
In het kader van 50 jarige jubileum (1969-2019)  is het boek Een halve eeuw in Nederland - over 50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland uitgebracht. 

Geïnteresseerden kunnen het boek online bestellen via  http://eenhalveeeuwinnederland.nl/bestellen/

De fototentoonstelling 50 Jaar Marokkaanse migratie in Nederland wordt op 26 oktober door wethouder Paul Dirkse geopend.

datum: vrijdag 26 oktober
locatie: bibliotheek Merenwijk
19.15 uur inloop en koffie
19.30 uur welkomst woord door Zouhair Saddiki
19.35 uur speech wethouder Paul Dirkse
19.40 uur lezing door Dr. Martijn de Koning- over de rol van moslims in de EU
20.20 uur interactie in de zaal door Sahin Yildirim, medeauteur ‘Een halve eeuw in Nederland’
20.30 uur fototentoonstelling vrij bezichtigen
21.00 uur afsluiting

Graag aanmelden via info@atlascultureelcentrum.nl
Meer informatie www.atlascultureelcentrum.nl

De expositie is vrij te bezichtigen tijdens de openingstijden van de locatie tot en met vrijdag 14 december  2018.  Rondlleidingen (groepen min. 15 persoenen) zijn mogelijk op afspraak. 

datum: 26 oktober t/m 14 december
locatie: bibliotheek Merenwijk
Klik hier voor de openingstijden