Klanttevredenheidsonderzoek

Vorig jaar mei en september heeft het Management Instituut Nederland in opdracht van BplusC een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de bibliotheekleden (2466 respondenten) en cursisten (542 respondenten). Wat hebben de respondenten BplusC mee gegeven? 

Bibliotheek

De bibliotheek kreeg als rapportcijfer een 7,6 van de klant, meer dan de helft (58%) van de respondenten geeft een 8 of hoger.
Van de respondenten is 21,5 % meer dan tevreden (ambassadeurs), 76,7 % is tevreden en slechts 1,8 % is ontevreden.

Positieve punten:

1. Behulpzaamheid personeel
2. Vriendelijkheid personeel
3. Gevoel van veiligheid in bibliotheek

Aandachtspunten:

1. Collectie e-books
2. De vindbaarheid op de website (-catalogus)
3. Openingstijden locatie Merenwijk

Aan de slag met:

1. Aandringen op eenvoudiger leenproces e-books bij landelijk bibliotheekpunt. Duidelijkheid verschaffen aan klant waarom collectie e-books beperkt is
2. Continuering verbetering website (catalogus) door projectgroep
3. Onderzoeken of openingstijden locatie Merenwijk uitgebreid ofwel anders ingedeeld kunnen worden

Cursussen

De afdeling cursussen kreeg als rapportcijfer een 7,4 van de klant, meer dan de helft van de respondenten (52%) geeft een 8 of hoger.
Van de respondenten is 23 % meer dan tevreden (ambassadeurs), 70 % is tevreden en is 6% ontevreden.

Positieve punten

1. Vriendelijkheid docent
2. Deskundigheid docent
3. Volledig benutten van de lestijd

Aandachtspunten:

1. Vindbaarheid op de website
2. Een balie die onbemand is
3. Bereikbaarheid cursusadministratie

 Aan de slag met:

1. Continuering verbetering website  door projectgroep
2. Waar mogelijk de leslocatie voorzien van een aanspreekpunt/conciërge
3. Werkprocessen cursusadministratie onder de loep nemen en optimaliseren