Biebpanel

Biebpanel resultaten flitspeiling belastinghulp

Aan het 1e onderzoek hebben 450 panelleden meegedaan. Wij danken deze panelleden hiervoor hartelijk.

In 2016 sloot de Koninklijke Bibliotheek een convenant met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken. De Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte.

Van de panelleden denkt 8 % dat men terecht kan in de BplusC bibliotheek voor hulp bij de belastingaangifte.

De helft van de panelleden vindt het passen bij de bibliotheek om mensen hulp te bieden op het gebied van belastingaangifte. In de open vraag zien we een aantal keer terugkomen dat Panelleden hulp bij belastingaangifte door de medewerkers van de  bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.
Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (41%) bij de bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.

Ruim de helft van de deelnemers vult zelf de  belastingaanslag in (54%), 13 % besteed deze uit of wordt geholpen door kennis/vriend/familielid ( 10%).

76% van de panelleden zou een kennis  die moeite heeft met belastingaangifte  wijzen op de bibliotheek.  

Bij BplusC bibliotheken kan gratis gebruik gemaakt worden van een computer om zelf de belastingaangifte in te vullen of toeslagen aan te vragen. Als er hulp nodig is kan de klantadviseur verwijzen naar organisaties in Leiden en Leiderdorp die hulp bieden. Hier is een overzicht van gemaakt. Daarnaast biedt BplusC computercursussen aan om de basisvaardigheden te leren, de cursus DigiSterker: werken met de e-overheid.

Archief

Infographic Klanttevredenheid 2016-1
Infographic Activiteiten en samenwerkingspartners 2015-4