BoekStart

in de kinderopvang

Leesplezier staat voorop. Want dat draagt bij aan meer lezen. En meer lezen betekent: beter in taal! 

Zoek en bestel

Ouders, opvoeders en professionals hebben een grote invloed op de taalontwikkeling van jonge kinderen. De opbouw van de woordenschat gaat in de eerste levensjaren dan ook razendsnel. BplusC werkt graag samen aan een stimulerend (voor)lees- en mediaklimaat in de kinderopvang. We doen dit onder de naam BoekStart in de kinderopvang. Met een samenwerkingsverband tussen bibliotheek, kinderopvang en gemeente brengen we kinderen en hun ouders via de kinderopvang intensief met boeken en het (voor)lezen in aanraking. 

BplusC biedt mogelijkheden ter ondersteuning, inspiratie en scholing.
BoekStart in de kinderopvang bestaat uit verschillende modules. Deze brengen tezamen meer expertise in huis en zorgen voor een goed voorleesklimaat. De opvang kan zich hiermee ook profileren en als structurele partner van de bibliotheek delen in de middelen die beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld vve, laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid. Doorloopt je alle modules, dan wordt de opvang officieel gecertificeerd als BoekStart-locatie. De leesconsulent van de bibliotheek coördineert dit traject in samenwerking met de kinderopvang. De leesconsulent is geschoold in het geven van trainingen aan pedagogisch medewerkers.

Bibliotheekabonnement voor de kinderopvang
- Bij een bibliotheekabonnement krijgt de kinderopvang 1 pas per groep
- Per pas kunt u maximaal 2 objecten per kind lenen
- De leentermijn is 6 weken, er gelden reguliere te-laatvergoedingen
- Kosten voor een abonnement zijn 60,- per jaar

De pas staat op naam van de kinderopvang en blijft in de bibliotheek. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de geleende materialen. Ruilen kan met de groep of de pedagogisch medewerker komt zelf naar de gewenste bibliotheeklocatie. Ruilen is mogelijk tijdens reguliere openingstijden.

Wil je een abonnement voor je groep of kinderdagverblijf aanvragen?
Neem contact op met onderwijs@BplusC.nl om de mogelijkheden door te nemen.