BoekStart

in de kinderopvang

Leesplezier staat voorop. Want dat draagt bij aan meer lezen. En meer lezen betekent: beter in taal! 

Zoek en bestel

Ouders, opvoeders en professionals hebben een grote invloed op de taalontwikkeling van jonge kinderen. De opbouw van de woordenschat gaat in de eerste levensjaren dan ook razendsnel. BplusC werkt graag samen aan een stimulerend (voor)lees- en mediaklimaat in de kinderopvang. We doen dit onder de naam BoekStart in de kinderopvang. Met een samenwerkingsverband tussen bibliotheek, kinderopvang en gemeente brengen we kinderen en hun ouders via de kinderopvang intensief met boeken en het (voor)lezen in aanraking. 

BplusC biedt mogelijkheden ter ondersteuning, inspiratie en scholing. BoekStart in de kinderopvang bestaat uit verschillende modules. Deze brengen tezamen meer expertise in huis en zorgen voor een goed voorleesklimaat. De opvang kan zich hiermee ook profileren en als structurele partner van de bibliotheek delen in de middelen die beschikbaar zijn voor  bijvoorbeeld vve, laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid. Doorloopt je alle modules, dan wordt de opvang officieel
gecertificeerd als BoekStart-locatie. De leesconsulent van de bibliotheek coördineert dit traject in samenwerking met de
kinderopvang. De leesconsulent is geschoold in het geven van trainingen aan pedagogisch medewerkers.