Lid Raad van Bestuur

Fulltime

BplusC is dé organisatie voor kennis, kunst en contact in Leiden en omstreken. Een plek waar mensen welkom en gelijk zijn, ongeacht achtergrond, etniciteit, seksualiteit, inkomen, religie, politieke overtuiging of kennisniveau. Waar je niets hoeft, maar - als je wilt - wordt uitgedaagd en geprikkeld. Naast een bibliotheek bestaat BplusC uit een muziekschool, dans- en theaterschool, volksuniversiteit, afdeling Kunst en Beeld, diverse podia en het Centrum voor Amateurkunst Leiden. Kortom: BplusC is er voor iedereen, we zijn toegankelijk en laagdrempelig. Samen staan we voor kwaliteit en creativiteit!

Ben je een resultaatgerichte manager met een achtergrond in bedrijfsvoering, facilitaire zaken, huisvesting, financiën en ict? Samenwerkingsgericht en met veranderkundige ervaring? Dan is de vacature lid Raad van Bestuur bij BplusC wat voor jou!

BplusC zoekt per direct een

Lid Raad van Bestuur
fulltime

 

We zoeken een stevig interim lid van de Raad van Bestuur, voor het uitzetten van een nieuwe koers voor BplusC en het daarin meenemen van de organisatie. De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid met ieder een eigen takenpakket. Zij werken nauw samen, waarbij de voorzitter eindverantwoordelijk is voor de organisatie. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden in een bestuursreglement uitgewerkt en vastgelegd.

 

Wat doet BplusC?

BplusC is voor Leiden en omstreken dé organisatie voor kennis, kunst, educatie en contact. Naast vijf bibliotheeklocaties bestaat BplusC uit een muziekschool, dans- en theaterschool, volksuniversiteit, afdeling Kunst en Beeld, diverse podia en het Centrum voor Amateurkunst Leiden.

BplusC werkt aan vernieuwing van activiteiten, diensten en huisvesting, in de binnenstad en in de wijken. Belangrijke onderwerpen zijn o.a. de vernieuwing/financiering van het buitenschoolse muziekonderwijs, doorontwikkeling van de bibliotheekfunctie naar een ‘third place’, inzet op actuele maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en inclusie, en de (her)huisvesting van BplusC in het centrum van Leiden. Er is veel te doen in de komende periode, reden om de raad van bestuur tijdelijk te versterken.

 

Wat ga je als lid van de raad van bestuur doen?

Samen met de voorzitter van de raad van bestuur vorm je het dagelijks bestuur van de organisatie. De voorzitter is net als jij nieuw binnen de organisatie, het is daarom van groot belang dat de voorzitter en jij elkaar versterken als het gaat om kennis en ervaring en dat jullie een team vormen dat in vertrouwen met elkaar samenwerkt.

Jij bent verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, facilitaire zaken, HR, financiën en ict. Je realiseert (besluitvorming over) duurzame (her)huisvesting van de vernieuwde bibliotheek en de nieuwe muziekschool.

Je bent medeverantwoordelijk voor de koers, het strategisch beleid en het behalen van de   bijbehorende maatschappelijke, financiële en personele doelstellingen van de organisatie   en je legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Je bent lid van het managementteam en je vervangt de voorzitter van de raad van bestuur bij afwezigheid.

Je bent medebestuurder in de zin van de WOR en hebt regelmatig overleg met de Ondernemingsraad.

Je bent samen met de voorzitter van de raad van bestuur het boegbeeld van de organisatie en weet deze extern goed te vertegenwoordigen richting de gemeente Leiden, de diverse samenwerkingspartners, brancheorganisaties, overleggremia en (regionale) media.

 

Naar wie zijn wij op zoek?

Je hebt inmiddels je sporen verdiend in een culturele organisatie vergelijkbaar met BplusC en zoekt een nieuwe leidinggevende uitdaging in een nieuwe omgeving. Als je uit Leiden komt is dat zeker een voordeel vanwege het regionale karakter van de organisatie. Je bent vertrouwd met vraagstukken rondom vastgoed en huisvesting. Door jouw stevige brede ervaring op het terrein van bedrijfsvoering en financiën ben je scherp en secuur. Je weet jouw rol binnen het bestuur te realiseren als sparringpartner die de voorzitter van de raad van bestuur kritisch kan bevragen. Je bouwt verder aan de organisatie door inhoud en activiteiten, bedrijfsvoering en financiën aan elkaar te verbinden. Je bent energiek, hebt visie op ontwikkeling en professionalisering van organisaties en je weet je collega’s daarvoor te enthousiasmeren.

 

De bestuurder die we zoeken voldoet aan de volgende belangrijke functie-eisen:

  • WO werk en- denkniveau.
  • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling).
  • Relevante opleiding in relatie tot financiën en bedrijfsvoering.
  • Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare bestuurlijke of eindverantwoordelijke managementpositie met een politiek bestuurlijke context.
  • Aantoonbare ervaring in het sturen op organisatieverandering en -doelstellingen.
  • Aantoonbare affiniteit met het bibliotheekwezen en kunst- en cultuureducatie.
  • Kennis van en ervaring met huisvestigingsvraagstukken.

 

Wat biedt BplusC?

BplusC is een krachtig kennis- en cultuurcluster dat de komende jaren inzet op vernieuwing, beweging en partnerschap om het verschil te kunnen maken voor alle inwoners van Leiden e.o. De nieuwe bestuurders geven daar sturing, vorm en inhoud aan. Je wordt verwelkomd door een organisatie waar deskundige mensen werken met liefde voor hun vak en passie voor bibliotheekwerk, cultuur en educatie.

Het betreft een fulltime interim positie met een beloning conform de Beloningsleidraad bestuurder Kunsteducatie. Daarnaast biedt BplusC de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden: telefoon, laptop, reiskostenregeling, collectiviteitskorting, FiscFree.

Het lid van de Raad van Bestuur wordt aangesteld door de Raad van Toezicht voor een periode van 1 jaar.

 

Nieuwsgierig geworden?

Meer weten over de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets? Neem dan contact op met Edwin van der Spek, voorzitter van de Raad van Toezicht. Te bereiken via het bestuurssecretariaat op 071-5161625 of j.deboer@bplusc.nl

Solliciteren

Om te solliciteren, stuur je je cv en motivatiebrief uiterlijk 17 februari naar de afdeling HR via e-mail hr@bplusc.nl onder vermelding van het vacaturenummer HR/23.022.

Planning selectieprocedure

Gesprekken met de selectie- en adviescommissie vinden plaats op 22 februari, het arbeidsvoorwaardengesprek op 27 februari.

 

BplusC wil diversiteit en inclusiviteit actief verder vormgeven. Het maakt niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. BplusC besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams. BplusC nodigt daarom eenieder uit te solliciteren.