Raad van Toezicht

De plus in jou, dat is waar BplusC voor staat

De plus in jou, dat is waar BplusC voor staat. BplusC biedt plekken waar mensen met elkaar in gesprek en samen aan de slag gaan. Voor ontmoeting, ontwikkeling en (digitale) basisvaardigheden, taallessen, cursussen kunst- en cultuureducatie binnen- en buitenschools, debatten, optredens en exposities voor en door amateurkunstenaars.

De raad van toezicht (rvt) van BplusC is bijzonder blij dat de gemeente Leiden, onze belangrijkste opdrachtgever, deze waardevolle bijdrage aan de lokale samenleving heeft vertaald in afspraken voor een periode van drie jaar. De UVOK 2019-2021 is de kroon op het werk van de afgelopen jaren.

Tegelijkertijd staan de ontwikkelingen niet stil en is het werk nooit klaar. We hebben nog veel werk te verzetten om het huisvestingsdossier op orde te brengen. Het ideaal is om in iedere wijk een vestiging van BplusC te hebben , waar bij voorkeur met andere organisaties voor de stad wordt samengewerkt. Met in de binnenstad niet meer dan twee vestigingen waar stedelijke activiteiten en bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden. De rvt zet zich er voor in om dat ideaalbeeld tot realiteit te maken. Dat vraagt een langjarige inspanning van alle betrokken partijen.

Het moois dat BplusC tot stand brengt, is te danken aan BplusC’ers, aan de mensen. Aan de inzet van medewerkers en bestuurder. Dank aan iedereen die er in 2019 voor heeft gezorgd dat de inwoners van onze regio plezier beleefden aan bibliotheek en cultuur. Dat maakte dat wij als leden van de rvt met genoegen ook onze bijdrage hebben geleverd.

De rvt heeft in 2019 vier keer vergaderd. We bespraken de geleverde prestaties, onder andere met behulp van prestatie-indicatoren en een dashboard, en diverse aangelegenheden op het terrein van bedrijfsvoering. Financiën en huisvesting vormden vaste agendapunten. De auditcommissie binnen de rvt besprak deze onderwerpen uitgebreid met bestuurder, management en accountant. Met die laatste is o.a. gesproken over zijn constatering van het te lage eigen vermogen van BplusC.

Inhoudelijke onderwerpen op de agenda betroffen onder meer allerlei vernieuwingen in het werk, de certificering van de activiteiten van BplusC en de samenwerking met andere organisaties in de wijken. Een vertegenwoordiging van de rvt voerde overleg met de or. De voltallige rvt sprak met het managementteam.

Op verzoek van de gemeente Leiden hebben leden van de rvt deelgenomen aan gesprekken van de bestuurder met de verantwoordelijk wethouder. De visie op het werk van BplusC en de vertaling daarvan in te leveren producten enerzijds en voorwaarden op het gebied van financiën en huisvesting anderzijds stonden centraal in deze gesprekken.

Bij de start van 2019 bestond de rvt uit Gerda van den Berg (voorzitter), Bastiaan Vinkenburg (vice-voorzitter), Els van Eijck van Heslinga, Daniel Mandel, Foort van Oosten en Christine Smittenaar. Per 1 mei nam Bastiaan Vinkenburg afscheid na het vervullen van twee volledige termijnen als lid van de rvt. Hij heeft een bijzonder prettige en nuttige bijdrage geleverd in de discussies over de visie en strategie van BplusC. De rvt wil hem daarvoor ook op deze plaats uitdrukkelijk bedanken.

Per 1 juli zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de rvt: Sterre Rooijakkers en Edwin van der Spek. Hun frisse blik en relevante ervaringen zijn reeds een waardevolle toevoeging gebleken. Els van Eijck van Heslinga is sinds het vertrek van Bastiaan Vinkenburg in mei vice-voorzitter van de rvt.

De auditcommissie van de rvt werd gevormd door Daniel Mandel, Foort van Oosten en Bastiaan Vinkenburg, respectievelijk Edwin van der Spek. De remuneratiecommissie bestond uit Gerda van den Berg en Els van Eijck van Heslinga. Op voordracht van de remuneratiecommissie is het salaris van de bestuurder in 2019 verhoogd met de indexering die is voorgesteld door de brancheorganisatie Cultuurconnectie.

Op het moment van schrijven van deze tekst woedt het coronavirus volop. BplusC heeft al haar vestigingen moeten sluiten en alle activiteiten afgezegd. We zien allerlei creatieve vormen ontstaan om langs digitale wegen in contact te blijven en inspiratie te bieden. Dat geeft ons vertrouwen dat we wegen zullen vinden om door te gaan en straks weer op te bloeien. Omdat er zoveel te genieten valt en BplusC zoveel te bieden heeft aan alle inwoners. Ook in 2020 en de jaren die volgen.

Gerda van den Berg
Els van Eijck van Heslinga
Daniel Mandel
Foort van Oosten
Christine Smittenaar
Bastiaan Vinkenburg (tot 1 mei 2019)
Sterre Rooijakkers (vanaf 1 juli 2019)
Edwin van der Spek (vanaf 1 juli 2019)

Raad van toezicht