Inleiding

Raad van bestuur

BplusC heeft voor de periode 2019-2021 een duidelijke vernieuwingsagenda.

Inhoud
Lezen en leesbevordering, taal en taalontwikkeling, (digitaal verzamelde) informatie tot kennis verwerken, kennis vergaren en uitwisselen; kunst beoefenen en/of ervan genieten – dit alles biedt BplusC, waarbij we de komende jaren prioriteit geven aan:
- focus op specifieke doelgroepen: jeugd tot 21 jaar, minder draagkrachtigen, laaggeletterden, inburgeraars
- focus op taalontwikkeling en bevordering van participatie, onder meer via een vernieuwd aanbod van cursussen en andere activiteiten. Motto: ‘Alles begint met samenspel’
-versterken van onze aanwezigheid in de wijken

Huisvesting
Om méér mensen samen te brengen rondom kennis en kunst, willen we:
- in 2019-2021 extra investeren in onze wijklocaties
- onze locatie aan de Oude Vest in de binnenstad van Leiden in de zomer van 2019 afstoten en de bezettingsgraad van onze andere locaties verhogen

Organisatie
Realisatie van onze vernieuwingsagenda stelt hoge eisen aan onze medewerkers, in alle geledingen van de organisatie. We blijven onze medewerkers begeleiden en trainen in projectmanagement en andere methoden om projectmatig, doelgericht en doelmatig te streven naar concrete resultaten.

Innovatie
We bieden alle inwoners van Leiden en omstreken de mogelijkheid 21st century skills te ontwikkelen. BplusC heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van een i-Lab in bibliotheek Nieuwstraat. Een uitdagende en innovatieve omgeving, waar iedereen vrijuit kan experimenteren met alle mogelijke nieuwe technologie onder leiding van (vrijwillige) deskundigen, de i-Lab-ambassadeurs.

In 2018 is een basisinrichting van het i-Lab opgeleverd. In 2019 zijn de activiteiten in het i-Lab verder ontwikkeld, met wekelijks een vrije inloop werkplaats met aandacht voor o.a. 3D-printen, virtual reality, robotica, computerprogramma’s, film- en muziekapparatuur en verdiepingsworkshops. Daarnaast zijn de activiteiten uitgebreid met een programma voor buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven.

Integratie
Waarde kunnen toevoegen aan het leven van de inwoners van de regio Leiden is onze belangrijkste drijfveer. Het vermogen te verbinden is wat BplusC uniek maakt: fusion van kennis, kunst en cultuur met als doel mensen in verbinding brengen. Iedereen de mogelijkheid bieden om te participeren en op zijn of haar eigen niveau het beste uit zichzelf te halen door kennisverdieping en talentontwikkeling. Dit komt tot uiting in ons aanbod en onze activiteiten, maar ook steeds vaker door maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Lees hier aansprekende voorbeelden...

Interactie
Bij BplusC ligt de nadruk op het beleven van kennis en kunst. Je komt er niet alleen kennis halen, maar ook brengen. We stimuleren ontmoeting, het uitwisselen van ideeën en het leren van elkaar.

Prioriteit voor de wijken
BplusC geeft prioriteit aan de wijken. De focus ligt in de wijklocaties op de ontmoetingsfunctie en de mogelijkheden je talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen niveau.

In 2019 is de pilot Merenwijk afgerond. Doelstelling van de pilot was om de wijklocatie Merenwijk samen met de wijkbewoners te ontwikkelen tot échte BplusC locatie met mogelijkheid kennis te maken met het volledige aanbod aan kennis, kunst en contact op één laagdrempelige en toegankelijke plek in het centrum van de wijk. De pilot is zeer succesvol geweest en zal navolging vinden in andere wijken.

Behaald resultaat
Voor het totaaloverzicht van de KPI’s verwijzen we naar de resultaten (animatie).
De meest in het oog springende zaken zijn:

Per 1 juli 2019 voert BplusC de landelijk vastgestelde bibliotheektarieven.
Bibliotheekleden kunnen naast de gewone papieren boeken ook gebruikmaken van het volledige aanbod van de landelijke digitale collectie met e-books. Vanaf 18 jaar kost een jaarabonnement € 42 en voor iedereen onder de 18 jaar is het abonnement gratis. Met het gratis abonnement voor de jeugd nemen we elke financiële drempel om lid te worden van de bibliotheek weg voor deze belangrijke focusgroep.

Nieuw prijsbeleid lessen en cursussen
Ook voor onze lessen en cursussen is een nieuw prijsbeleid ingevoerd met ingang van het lesseizoen 2019-2020, waarbij de subsidie vooral ten goede komt aan de focusgroepen en het speerpunt ‘Alles begint met samenspel’.

Vernieuwende activiteiten dienen veelal een maatschappelijk doel
Naast deze ontwikkelingen is het een gegeven dat de meeste vernieuwende activiteiten een maatschappelijk doel dienen en geen of weinig eigen inkomsten zullen genereren.

BplusC beschikt over een groot aantal multifunctionele ruimtes in onze diverse locaties, die beschikbaar zijn voor partners uit de regio, amateurkunstenaars, particulieren en bedrijven. Vrijwilligersorganisaties en amateurkunstenaars kunnen onze zalen tegen gereduceerd tarief benutten. Op deze manier faciliteren we andermaal kunst, kennis en contact, via activiteiten van partijen uit het maatschappelijke of culturele veld.

Willem van Moort
Voorzitter raad van bestuur