Nu of Noord!

Leiden Noord & Slaaghwijk

In dit programma brengen we Leidse bewoners van de wijken Leiden-Noord en Slaaghwijk in verbinding met kunst & cultuur. De pilot van het programma duurde acht weken.

In bovengenoemde wijken hebben we de pilot gericht op drie centrale plekken, de Huizen van de Buurt; Het Gebouw, Buurthuis De Kooi & Buurthuis Op Eigen Wieken.

Doelgroepen
De mensen die we willen bereiken zijn bewoners van deze wijken; met name de thuiswonende ouderen en kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Muziek, beeldende Kunst, zang & dans
Na onderzoek met de coaches van Incluzio, sociaal beheerders en wijkbewoners ontwikkelden we in deze pilotfase van ‘Nu of Noord!’ in Leiden-Noord en Slaaghwijk (Het Gebouw en Op Eigen Wieken) een doelgroep-overstijgend Open Atelier, dat wil zeggen; een plek om kunst te maken en je talent te ontdekken voor jong en oud. In De Kooi organiseerden we Open Muziek- en dans middagen met een wisselend thema voor ouderen uit de buurt. In het programma ‘Nu of Noord!’ willen we gelegenheid creëren voor sociale ontmoetingen, waar oog is voor elkaar en een (liefst duurzame) verbinding tot stand brengen tussen creatieve makers en culturele aanbieders en de Leidse wijkbewoners.

Duur
De pilotfase duurde acht weken en is gestart in 2021, na de kerstvakantie en eindigde in april 2022. De pilotfase is meerdere keren uitgesteld en onderbroken geweest door de lockdowns.
In deze acht weken was er zes keer een goed bezocht Open Atelier en vier keer een goed bezochte Open Muziek- en dans middag.

Locatie
De activiteiten vonden plaats in zalen van Incluzio's Huizen van de Buurt en in de grote hal van Het Gebouw van de Gemeente Leiden in de wijken Leiden-Noord en Slaaghwijk.

In totaal hebben 132 mensen deelgenomen aan het programma ‘Nu of Noord!’

Dank aan iedereen die deze pilot mede mogelijk heeft gemaakt!