Kunst op Recept

www.kunstopreceptleiden.nl

Kunst op Recept is bedoeld voor mensen met psychosociale klachten ten gevolge van bijvoorbeeld werkeloosheid, rouw of eenzaamheid. Deze mensen komen met hun klachten vaak bij de huisarts of psycholoog. Die kan in Leiden nu verwijzen naar een traject van zes gratis kunstlessen bij een professionele kunstvakdocent. De deelnemer kan zelf kiezen uit één van de disciplines: schilderen, tekenen, muziek maken, zingen, toneelspelen, schrijven, boetseren of fotograferen.

De lessen zijn maatwerk en de nadruk ligt op zingeving, plezier en inspiratie. Ze moeten 'iets in gang zetten' waar de deelnemer op langere termijn profijt van heeft. Het is geen therapie, maar de kunstbeoefening, de reflectie daarop, het aanspreken van de eigen talenten en het creëren van een positieve ervaring kan iemand net dat zetje geven, houvast bieden om ook op andere terreinen dan de kunst dat stapje extra te zetten, het vertrouwen te krijgen, het leven weer op te pakken.

De pilot van Kunst op Recept is afgelopen. Er kunnen geen helaas nieuwe aanmeldingen worden aangenomen. Op het moment zijn we een vervolg van het project aan het onderzoeken. We houden jullie op de hoogte!

Kijk voor meer info: www.kunstopreceptleiden.nl