Werkgroep Amateurkunst Leiden (WAK)

De overkoepelende amateurkunstorganisatie in Leiden

De WAK is de overkoepelende amateurkunstorganisatie in Leiden. Sinds 1980 adviseert de WAK de gemeente Leiden over de verdeling van subsidies in de amateurkunstsector, op basis van de Deelverordening Amateurkunst Subsidies (DAS). De dagelijkse gang van zaken bij de WAK wordt behartigd door de zogenaamde kerngroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende sectoren van de amateurkunst.

Naast de voorzitter Sigrid de Zwart bestaat de Kerngroep uit vertegenwoordigers van de koren, orkesten, toneelverenigingen, harmonie- en fanfaregezelschappen, de Leidse Video en Smalfilm Liga en de Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Het secretariaat van de WAK wordt gevoerd door BplusC.

De WAK heeft de ambitie om uit te groeien tot hét platform van amateurkunstbeoefening in de Leidse regio. De WAK wil dus optreden als:

  • belangenbehartiger van de amateurkunst
  • als een platform waar ideeën kunnen ontstaan over de positionering en profilering van de amateurkunst in Leiden om de zichtbaarheid van de amateurkunstsector verder te vergroten en de onderlinge samenwerking te bevorderen
  • als adviesinstantie van de gemeenten in de Leidse regio
  • als adviseur voor het verdelen van gemeentelijke subsidies
  • en, last but not least, als adviseur en toezichthouder van het Centrum voor Amateurkunst Leiden.

Kerngroep

De kerngroep wordt gevormd door:

De kerngroep vergadert enkele keren per jaar en de plenaire WAK komt eens per jaar bij elkaar.