Bericht van Willem van den Broek

Beste medewerkers, docenten en vrijwilligers,

Zoals jullie de afgelopen maanden hoogstwaarschijnlijk hebben meegekregen zijn we binnen BplusC druk bezig met het afstemmen van een meerjarenbeleidsplan en -begroting voor de jaren 2022-2025. Eind 2021 heeft BplusC een plan bij de gemeente Leiden ingediend, wat werd afgewezen. Sinds mijn start in mei heb ik – samen met het mt – het plan herschreven en aangepast en op 1 juli ingeleverd. Helaas heeft de gemeente het ingeleverde plan in augustus wederom niet omarmd. Op dit moment zijn we volop bezig om met een plan en begroting te komen waarmee de gemeente wél kan instemmen.

Eerder gaven we aan dat we begin september met een medewerkersbijeenkomst zouden komen waarin we de plannen zouden uitrollen. Door de huidige ontwikkeling loopt dit vertraging op en weten we waarschijnlijk pas eind oktober wat er exact gaat gebeuren. Eind oktober zullen we dus wederom een personeelsbijeenkomst organiseren en praat ik jullie helemaal bij.

Omdat ik niet zolang wil wachten hebben we besloten twee tussentijdse bijeenkomsten te plannen op 28 en 29 september. Als je niet in de gelegenheid was deze bij te wonen kan je deze ook online terugkijken (https://vimeo.com/event/2423317). Ik vind het belangrijk om jullie mee te nemen in het proces en de kansen én bedreigingen die voor ons liggen. Ik vind het ook belangrijk om jullie vragen aan te horen en waar mogelijk onzekerheid weg te halen.

Binnen BplusC zie ik veel collega’s met een enorme betrokkenheid en drive. Er is echter ook een flinke werkdruk en hebben we te maken met uitval door ziekte.  Dit maakt dat we soms veel van je vragen. Ik hoop dat we samen onze mooie organisatie door deze periode heen trekken en straks weer in rustiger vaarwater belanden. Er komen grote ingrepen aan in het komende jaar, maar tegelijkertijd hebben we elkaar hard nodig want er liggen ook mooie kansen voor BplusC.

Willem van den Broek – vz Raad van Bestuur BplusC