Afdeling I&O

Aandacht voor laaggeletterdheid

Willem van den Broek heeft op donderdag 8 september de Week van Lezen en Schrijven geopend. Ook bij BplusC en het Taalhuis hebben we deze week extra aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Wist je dat er in Leiden en Leiderdorp zo'n 14.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen? En dat ze daardoor ook vaak moeite hebben met het gebruik van een computer of mobiele telefoon? Dit heeft grote impact op hun leven. Ze vinden minder snel een baan, leven minder gezond en hebben minder grip op hun geldzaken.

Zelf ervaren
Het doel van de opening is om de aandacht van de wethouders te blijven vestigen op laaggeletterdheid. Op twee locaties van BplusC is een infographic onthuld met informatie en tips over dit thema. ’s Ochtends in het Taalhuis van Leiderdorp met wethouder Herman Romeijn. En ’s middags in het Taalhuis in de Nieuwstraat met de wethouders Yvonne van Delft en Abdelhaq Jermoumi. Daarna spelen ze samen met Willem het spel van de escapekoffer. Willem: “Eerst lijkt het makkelijk en goed te doen. Maar je raakt al snel gefrustreerd en haakt af.” Doordat de wethouders zelf ook ervaren hoe het voelt om laaggeletterd te zijn begrijpen ze ook beter wat de impact is. En wat de effecten zijn voor het sociale domein. De ervaring met de escapekoffer levert in ieder geval genoeg gesprekstof op.


De eerste stap
Het gesprek wordt dan ook voortgezet aan tafel. Kennis en ervaring worden gedeeld met partners uit het ‘Taalpact Leiden en Leiderdorp’. Het taalpact is een samenwerkingsverband van de gemeente Leiden en Leiderdorp met BplusC, taalaanbieders en welzijnsorganisaties uit de regio¬. Het heeft al veel opgeleverd. Professionals en vrijwilligers worden getraind in het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid. Gezamenlijke activiteiten worden opgestart in de wijken. En het diverse cursusaanbod wordt op elkaar afgestemd. Maar de drempel voor mensen om hulp te vragen moet omlaag. Taalambassadeur Dick Voogd vertelt uit eigen ervaring: “De eerste stap is het moeilijkst. Het is knap en bijzonder als je er voor uit durft te komen. Maar je zal zien dat je uiteindelijk beter gaat lezen en schrijven. Blijf niet met je probleem rondlopen en doe er iets aan. Het levert je zoveel op.”

Jij kunt ook helpen!
Herken je de signalen? Heeft iemand in je omgeving moeite met lezen, schrijven of rekenen? Of daardoor ook met digitale vaardigheden? Vertel dan dat deze persoon niet de enige is. En dat je nooit te oud bent om te leren. Het Taalhuis heeft speciale cursussen voor volwassenen. Deze cursussen zijn in kleine groepen en vaak gratis. Spreek je collega’s van het Taalhuis eens aan. Zij vertellen je graag meer over de cursusmogelijkheden.

Diana Kölker - Projectleider Taalhuis BplusC

Taalhuis start met activiteiten voor Oekraïners

Begin september is het Taalhuis gestart met verschillende taalactiviteiten specifiek gericht op Oekraïense vluchtelingen. Deze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers en hbo studenten. Op dinsdagmiddag van 13:30 tot 15:30 oefenen zij samen met het spreken van de Nederlandse taal. Ook is er op vrijdagochtend (10:00 – 12:00) een moment waar Oekraïners langs komen om te oefenen met lezen en schrijven. De locatie is het buurthuis Zijlkwartier, van der Marckstraat 19 te Leiderdorp. De eerste keer zijn er al zeven mensen naar het Taalcafé gekomen en we hopen de komende tijd nog veel meer mensen welkom te heten in het Zijlkwartier!

Jiske van Loon - projectmedewerker Taalhuis BplusC