Verwonder om de hoek

Afgelopen maand is Verwonder om de hoek gestart met een pilot!

Het richt zich op vier wijken in: Hillegom, Leiderdorp, Leiden Zuid-West en Alphen a/d Rijn. Het moet dé plek worden waar kinderen hun passies ontdekken. Want leren en ontdekken doe je niet alleen op school, dat doe je overal en altijd, een leven lang. Ook op de BSO, in een museum, op de muziekschool, buiten in het park en bij jou om de hoek. BplusC speelt in Verwonder om de hoek een belangrijke rol.

Project Professionalisering
Samen bouwen aan een goed leerecosysteem! BplusC is projectleider van het deelproject Professionalisering. Binnen dit project optimaliseren we, met de aanbieders en partners van Verwonder om de Hoek, een goede en duidelijke aansluiting van het binnenschools met het buitenschools aanbod.

SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft voor ieder leergebied van het primair onderwijs de inhoud (voor zowel kennis, vaardigheden als houding) geformuleerd in de vorm van aanbodsdoelen. Dit helpt de aanbieder zijn aanbod zodanig te beschrijven dat het aansluit bij de onderwijsdoelen. Voor kwaliteitsrichtlijnen nemen we als uitgangspunt de Rubric van Leren doe je samen, een systematiek die zeer doordacht en compleet is. De Rubric is een hulpmiddel om een activiteit te beoordelen op kwaliteit tijdens of na de ontwikkeling. We toetsen op onderzoekend of ontwerpend leren, afhankelijk van het aanbod.

Op 29 oktober gaan in gesprek en aan de slag met de aanbieders die in de pilotwijken actief zijn geweest. Waardoor ze zelf de aansluiting van hun aanbod leren beschrijven en het hen in de toekomst kansen biedt voor betere afstemming en samenwerking in de wijk.

En we gezamenlijk bouwen aan een goed leerecosysteem voor het kind.

Cultuurcoaches
Omdat één van de pilotwijken van Verwonder om de Hoek, namelijk Leiden Zuidwest, ook een focuswijk van de Cultuurcoaches is, werken ze er nauw mee samen. In de werkgroep Zuidwest worden alle activiteiten in de wijk besproken en met elkaar afgestemd. Hier zitten onder andere cultuurcoaches Sevgi & Myrthe bij, Danielle Bazen van SOL, Naima Reggani van Buzz en Rik Vermeulen van BSO Smallsteps. Zo kunnen gebruik maken van elkaars netwerk en ervaringen in de wijk uitwisselen.

Daarnaast zijn cultuurcoaches Sevgi & Myrthe gevraagd om een route te maken voor de app Expeditie om de Hoek. Sinds kort staat er een culturele expeditie door Zuidwest online, waar kinderen hun woonwijk op cultureel gebied leren kennen. Kijk op www.expeditieomdehoek.nl en ga op pad!

BplusC vertelt
Afgelopen week zijn ook de docenten van BplusC gestart met promotielessen op de basisscholen in Zuid-West als onderdeel van Verwonder om de hoek. Zo konden leerlingen een les van het iLab, theater, streetdance, zang en rap proberen. Onze docenten vonden het leuk om les te geven op de scholen en de kinderen waren erg enthousiast! Het programma voor komende periode:

  • Op maandag biedt BplusC in de Buurt Zingen en Zo aan in speeltuin Vijfhoven. Voor kinderen van groep 3 t/m 5 om 15.30 - 16.30 uur en voor kinderen van groep 5 t/m 8 van 16.30 - 17.30 uur.
  • Op dinsdag Wereldritmes in Basisschool de Astronaut van 15.30 - 17.30 uur.
  • Op woensdag Rap in speeltuin Vijfhoven van 13.15 - 15.15 uur en Theater in Montesorischool de Apollo van 13.15 - 14.15 uur.
  • Op donderdag iLab op BSO Boshuizerkade van 15.30 - 17.00 uur en Streetdance in basisschool de Astronaut van 15.30 - 17.30 uur.