Ondernemingsraad

Nieuws uit de or

Beste collega’s,

Tijdens de vergadering van 10 september heeft de ondernemingsraad met één beleidsdocument van het rvb ingestemd. Hierin is vastgelegd dat BplusC elke twee jaar in overleg met de ondernemingsraad een preventiemedewerker (pm) aanstelt. Een van de taken van de pm is het toezien op de naleving van de Arbowet en dus het zorgen voor een goede werkplek. De pm ‘preventeert’  gezondheidsklachten van medewerkers. Dat betekent dat als je fysieke klachten hebt over je werkplek, je bij de pm terecht kan.

Verder hebben we onszelf geëvalueerd! De ondernemingsraad heeft als positieve punten: de bijdrage aan het vacaturebeleid en de wekelijkse leesuurtjes. Punten voor verbetering zijn de communicatie met de achterban en kritischer omgaan met agendapunten: deze minder gebruiken als discussiepunten, en meer kijken naar doelen en actiepunten.

Wil je zelf de volgende or vergadering bijwonen? Dat kan! De vergaderingen zijn openbaar. Op 8 oktober komt de ondernemingsraad weer bijeen. Je kunt meedoen via deze link.