Ondernemingsraad

Jubileum Wim de Ru | Overleg rvt | Vacaturebeleid

Hoewel de notulen op AFAS staan, hebben we hier een kleine greep uit de recente activiteiten van de ondernemingsraad.

Allereerst heuglijk nieuws: voorzitter Wim de Ru is 40 jaar vast in dienst (46 jaar totaal!). Wij hebben dit feestelijke feit gevierd met een slagroomtaart. Wim reageerde op onze verrassing met de woorden dat zijn hart overstroomde van dankbaarheid.

  

De or heeft op 9 september een overleg gehad met twee leden van de raad van toezicht: Christine Smittenaar en Daniel Mandel. Tijdens dit overleg hebben we gesproken over de huisvestingsplannen van BplusC, de UVOK en de visie van de or en de rvt op onze werkzaamheden. Tevens willen de or en de rvt structureel twee keer per jaar met elkaar in overleg.

Als laatste is de or nog steeds druk bezig met het vacaturebeleid. Wij hebben op 17 september een zestal casussen opgestuurd naar de rvb. Een delegatie van de or heeft hierover op 30 september met Willem van Moort gesproken. Het mt is bezig met een strategisch personeelsbeleid, een document waarin o.a. de regels en procedures rondom vacatures zijn vastgelegd. De or wordt hierbij betrokken. 

Mis je een onderwerp op onze agenda, wil je meer weten over het vacaturebeleid of heb je andere vragen? Spreek ons aan, stuur een mail of kom langs bij de volgende or-vergadering op donderdag 10 oktober, 10.30 uur, Het Leidse Volkshuis.

Pepijn Uitterhoeve