BplusC in Actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. meer lezen over de CursAd-Rapla-docentenapp, de tijdelijke huisvesting van bibliotheek Leiderdorp en de nieuwe balie.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.      

Personeelsbijeenkomsten

De volgende personeelsbijeenkomsten zijn gepland voor maandag 13 en donderdag 16 januari 2020. Nadere informatie over het tijdstip en de locatie volgt later.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Bibliotheekvernieuwing

De nieuwe jeugdhoek en de huiskamer zijn inmiddels volop in gebruik. In de jeugdhoek strijken veel ouders en kinderen neer, die gezamenlijk een boek gaan lezen of op zoek zijn naar nieuwe verhalen. In de woonkamer zien we verschillende doelgroepen aan het werk of aan de studie, Taalmaatjes in gesprek, klanten snuffelend tussen de nieuwe boeken en een enkeling die de piano durft te bespelen. Lees verder...

Wie: Hélène Neerhoff/Saskia ten Houten | Status: lopend

Voortgang CursAd-Rapla-docentenapp

Al geruime tijd zijn we vanuit Lessen & Cursussen en de Cursusadministratie bezig met het in gebruik nemen van de zgn. docentenapp. Deze docentenapp is een docentenmodule van het cursusadministratiepakket CursAd, waarin docenten o.a. kunnen roosteren, presentie/absentie bijhouden en communiceren met cursisten.

De docentenapp is een nieuw product van de leverancier van CursAd dat nog in ontwikkeling is en tot nu toe nog teveel ‘kinderziektes’ vertoonde om betrouwbaar in gebruik te nemen. Om die reden is de introductie van de docentenapp eerder afgeblazen. Het voornemen was om de docentenapp met ingang van dit cursusjaar in gebruik te nemen. Hoewel veel problemen zijn opgelost, constateren we wederom dat de app nog niet optimaal functioneert. De problemen beperken zich tot het roosteren door muziekdocenten. Voor het bijhouden van presentie/absentie en het communiceren met cursisten werkt de app wél goed. We hebben daarom besloten de docentenapp beperkt in gebruik te nemen en wel voor het bijhouden van presentie en absentie. Alle docenten ontvangen in deze periode een inlogcode voor de docentenapp en een instructie. Alle docenten worden voortaan geacht voor elke les de presentie/absentie van cursisten bij te houden in de docentenapp. Papieren presentielijsten worden niet meer verspreid.

Voorlopig regelen muziekdocenten hun roosterwijzigingen nog via de Cursusadministratie. Voor het bijhouden van presentie en absentie maken ook zij gebruik van de app.

Grote voordeel van de docentenapp, als hij goed werkt, is dat de cursusadministratie en de docenten te allen tijde over dezelfde informatie beschikken, waardoor misverstanden worden uitgesloten. We blijven dus inzetten op een volledige ingebruikname van de docentenapp.

Wie: Jan van den Berg | Status: lopend

Leiderdorp: tijdelijke huisvesting

De gemeenteraad van Leiderdorp is akkoord gegaan met het voorstel voor de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek in De Werf aan de Simon Smitweg tijdens de verbouwing van de Sterrentuin. De verbouwing van de Sterrentuin zal – naar verwachting – in januari 2020 van start gaan. Waarschijnlijk verhuizen we met de bibliotheek in de week van 16 december naar de tijdelijke huisvesting. Zoals het er nu naar uitziet, zal in de tijdelijke locatie ruimte zijn voor ongeveer 50% van de collectie. In overleg met de gemeente en de collectiemedewerkers zullen we een passende collectie samenstellen.

   

Wie: Frank Baetens | Status: lopend 

Website voor English-speaking

De homepage van de BplusC website is uitgebreid met een link 'English-speaking'. Via deze link komen Engelstalige websitebezoekers bij informatie over de mogelijkheden om in het Engels lessen of cursussen te volgen bij BplusC. Aan deze pagina zal ook nog informatie over de bibliotheek worden toegevoegd.

Oplevering balie Nieuwstraat

De nieuwe balie in de Nieuwstaat is op 26 en 27 september geplaatst. Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief wordt waarschijnlijk de laatste hand aan de afwerking gelegd. Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar het resultaat mag er zijn!

 

   

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Werk- en studieplekken Nieuwstraat 

De circulaire Kringloopwarenwinkel is voor ons werkbladen aan het maken van rest(hout)afval. Met deze werkbladen worden in de Nieuwstraat extra stille werk- en studieplekken gerealiseerd op de vide en in de oude kinderhoek komt een verhoogd werkblad.

 

Wie: Frank Baetens | Status: lopend

Bijdrage Fonds 1818 av-middelen Nieuwstraat-Volkshuis-Merenwijk

In de Nieuwstraat, Het Leidse Volkshuis en Merenwijk wordt geïnvesteerd in de verbetering van de geluidsapparatuur en audiovisuele middelen. Deze investering is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Fonds 1818.

Wie: Linda Capel | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Tweewekelijks vindt het BplusC kalenderoverleg plaats. De leden van dit overleg hebben een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2019 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en de speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in oktober 2019 op het programma staat.

Wie: Linda Capel | Status: lopend

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Deze maand:

  • CoSpaces Competition: Op 15 juni 2019 organiseerde Virtual Reality Learning Lab in samenwerking met BplusC en de gemeente Leiden de CoSpaces Competition: een creatieve wedstrijd waarin jongeren leren hoe ze zelf een VR-wereld maken. In dit filmpje een impressie van het evenement.
  • In het Leids Nieuwsblad aandacht voor het Debat in de Bieb 'Vrouwen aan de macht' rond het thema honderd jaar algemeen kiesrecht.
  • Aankondiging Open dag BplusC.
  • Een artikel in het Leidsch Dagblad: de gemeenteraad heeft ingestemd met de tijdelijke verhuizing van de bieb naar De Werf, maar vraagt meer duidelijkheid over de kosten.
  • In het Bibliotheekblad een interview met Hélène Neerhoff.