Bericht van Willem van Moort

Het nieuwe lesseizoen is weer begonnen met de gebruikelijke prettige drukte rond de inschrijving en plaatsing van leerlingen, roosters, lokalen e.d. De lessen die voorheen in de Oude Vest werden gegeven, zijn over de andere locaties verdeeld. Daarnaast zijn we nu op woensdagavond open in de Nieuwstraat.

De langverwachte nieuwe balie in bibliotheek Nieuwstraat wordt deze week opgeleverd en geplaatst. Op de vide in de Nieuwstraat zullen extra stille werkplekken worden gerealiseerd. Beide projecten zijn circulair: gemaakt van duurzame materialen.

Zoals eerder gemeld, is de discussie rondom de huisvesting van BplusC in een stroomversnelling gekomen. Er is een businesscase in voorbereiding, waarin het vraagstuk in de volle breedte wordt uitgewerkt.

De besluitvorming over de businesscase en daarmee duidelijke randvoorwaarden voor de begroting worden eind 2019 verwacht. Deze timing laat in het jaar zorgt echter ook voor een lastige situatie, aangezien realisatie van onze ambities uit de UVOK voor 2020 voorbereiding vergen en het aangaan van langetermijnsamenwerking en afspraken.  

Ik ben blij met de ontwikkelingen en de manier waarop de gemeente Leiden en BplusC gezamenlijk de huisvestingsproblematiek aanpakken, maar het blijft spannend hoe de uiteindelijke oplossing eruit zal gaan zien.

Willem van Moort