Ondernemingsraad

Nieuws uit de OR

Nieuwsbrief OR oktober 2022

De OR was net als alle andere medewerkers verrast door de plotselinge aankondiging van het vertrek van bestuurder Willem van den Broek.  

We hebben Willem leren kennen als een open en warme persoonlijkheid waar op een zeer plezierige manier mee gecommuniceerd en samengewerkt kon worden. Wij zagen in hem iemand die de moeilijke relatie met de gemeente weer zou kunnen stroomlijnen.  

In een gesprek met de raad van toezicht onder voorzitterschap van Edwin van der Spek met de OR en Willem van de Broek heeft Willem uitgelegd wat zijn beweegredenen zijn geweest.  

Hierna verliet Willem het overleg en heeft de OR samen met de raad van toezicht verder gepraat over het vervolgtraject. Uiteraard zal de OR in de opvolging van Willem van de Broek een rol spelen en blijven wij in nauw contact met de raad van toezicht over de vervolgstappen.  

De voorgenomen koppeling functies aan generieke functies functieboek OB/KE die op 15 september per brief is verstuurd naar de medewerkers heeft voor misverstanden en verwarring gezorgd. Waarschijnlijk had de communicatie hierover beter gekund. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief staan er nog wat vraagtekens bij een aantal zaken en we hopen dat deze snel kunnen worden opgehelderd. Neem contact op met je leidinggevende of HR indien je hierover nog vragen hebt. 

Tot slot nog de melding dat in januari de termijn van OR voorzitter Pepijn Uitterhoeve verstrijkt. Pepijn, die afdeling V&F vertegenwoordigt, zegt zijn lidmaatschap niet op, en zal nog een tweede termijn ingaan als er geen aanmeldingen komen. Er zijn al verkiezingen uitgeschreven, waar jullie al een mail over hebben ontvangen.  

Mochten er medewerkers zijn van liefst andere afdelingen dan L&C die graag bij de OR zouden willen komen, meld je vooral aan! Als je voor 19 oktober 2022 in dienst bent bij BplusC (ongeacht contractvorm) dan ben je al gekwalificeerd voor de OR.   

  

Namens de ondernemingsraad, 

 

Andreas Carree