Bericht van Willem van Moort

De laatste nieuwsbrief van het jaar is ook een moment om terug te kijken. In dit eerste jaar van de UVOK 2019-2021 hebben we een vliegende start gemaakt met de Bibliotheekvernieuwing in de ruimste zin van het woord. Onderdeel van de vernieuwing is ook een structurele oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van BplusC.

Uitgangspunt in alle afspraken met de gemeente Leiden is ‘Eerst de inhoud, dan de stenen’.
Dit heeft geresulteerd in de UVOK 2019-2021, waarin heldere afspraken zijn gemaakt over de inhoudelijke opdracht die BplusC moet uitvoeren binnen het subsidiebudget van ca. € 5,5 mln.

In 2019 zijn we hierin geslaagd en kunnen we de gemeente Leiden een prima inhoudelijke verantwoording presenteren en zijn de financiën van BplusC op orde. Ook voor 2020 hebben we een sluitende begroting vastgesteld.

Als sinds de oprichting van BplusC zijn er verschillende plannen gemaakt om in de binnenstad één nieuwe locatie te ontwikkelen waar alle functies samenkomen. In afwachting van deze structurele oplossing is er minimaal onderhoud aan de panden van BplusC uitgevoerd. De gedachte van één centrale locatie in de binnenstad is inmiddels verlaten en de opdracht van BplusC richt zich juist meer op aanwezigheid in de wijken.

Mede hierdoor is een andere visie op de huisvesting van BplusC ontstaan en daarmee de noodzaak werk te maken van het achterstallig onderhoud aan de panden.

Deze visiewijziging en de hiermee samenhangende financiële scenario’s zijn de afgelopen maanden intensief met de gemeente Leiden besproken.

Zoals wordt bevestigd in bijgevoegde brief van B&W aan de gemeenteraad verwachten we vóór 1 maart 2020 samen met de gemeente een samenhangend pakket aan maatregelen te kunnen presenteren.

Tijdens de personeelsbijeenkomsten op ma 13 en do 16 januari zal er uitgebreid tijd zijn om jullie eventuele vragen te beantwoorden.

In deze nieuwsbrief vinden jullie een jaaroverzicht van de Bibliotheekvernieuwing 2019. Als je alles in een overzicht bij elkaar ziet realiseer je je pas hoeveel er het afgelopen jaar op de verschillende afdelingen is bereikt. Het maakt me ongelofelijk trots en heeft hetvertrouwen - dat de gemeente Leiden met de 3 jarige UVOK – in BplusC heeft uitgesproken
waar gemaakt.

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet. Ik wens jullie heel fijne feestdagen en zie jullie graag bij de Nieuwjaarslunch op maandag 6 januari a.s.!

Willem van Moort