Ondernemingsraad

Nieuws uit de OR

Op 11 november heeft de ondernemingsraad weer vergaderd en gelukkig was eindelijk ieder lid van de ondernemingsraad aanwezig! 

Helaas voor BplusC heeft Léonie van der Geest aangekondigd dat ze weggaat bij BplusC na december 2021. Dat is een groot verlies voor ons maar we zijn heel blij voor haar dat zij een leuke nieuwe baan heeft! Léonie, dank je wel voor al je geweldige werk en jouw inzet voor de OR! 

Voor deze vergadering was Sachar Wirl, HR-adviseur en preventiemedewerker, uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de (te hoge) werkdruk, waar volgens het MTO 1 op de 3 werknemers last van heeft. Werkdruk kan verschillende oorzaken hebben. Om dit inzichtelijk te maken zal zij een nieuw formaat van onderzoek samenstellen, waarbij ook de OR betrokken zal worden. Daarnaast vertelde zij dat ze hierover overleg heeft met het MT, een sociaal medisch team en de Arbodienst. 

De OR heeft een reactie op het instemmingsverzoek thuiswerkbeleid gestuurd naar de RvB. De RvB wil wachten totdat er meer duidelijkheid komt over de coronamaatregelen en de situatie rond de huisvesting om een duidelijk thuiswerkbeleid te maken. Er wordt een aparte bespreking met de RvB georganiseerd om te discussiëren over het thuiswerkbeleid. 

Léonie van der Geest, momenteel nog voorzitter van de OR gaat ons per januari verlaten. Daardoor heeft de OR dan weer twee vacatures. Gelukkig hebben we Pepijn Uitterhoeve, onze huidige vicevoorzitter, die haar tijdelijk waardig vervangt. Vandaar op deze plek een herhaling uit de vorige nieuwsbrief waarin Pepijn schreef: 

“Er is echter nog wel één vacature voor een lid uit de kiesgroep Klantenservice of Innovatie & Onderwijs. Vanwege het nieuwe reglement is het nu wel zo dat als niemand zich verkiesbaar stelt uit deze twee afdelingen, elke geïnteresseerde kiesgerechtigde plaats kan nemen. Namens de ondernemingsraad wil ik daarom elke collega in BplusC aanmoedigen zich aan te melden voor deze vacature. Een voltallige ondernemingsraad kan meer, beter en sneller werk verzetten, wat uiteindelijk in het voordeel is van zowel de werknemers als de organisatie. Zodra een geïnteresseerde is gesignaleerd zullen we nieuwe verkiezingen inplannen.” 

Dat zijn per januari dus twee vacatures. De verkiezing van een nieuwe voorzitter is uitgesteld tot de januari vergadering. Tot zolang blijft Pepijn de voorzittersrol vervullen. Martien en Rijk zitten er pas zo kort in dat de keuze voor een nieuwe voorzitter als te beperkt wordt beschouwd. 

Ook is op verzoek van de nieuwe leden een tweede scholing voor de OR-leden ingepland. Op 7 en 13 december zijn er or trainingsochtenden met onze trouwe adviseur Dhr. Dirk Koops gepland. Indien vóór die tijd zich nieuwe kandidaten melden kunnen zij gelijk deelnemen aan deze scholing. 

Wat betreft de stand van zaken op de afdeling Lessen & cursussen kan gezegd worden dat de Instellingsregeling nog besproken dient te worden met de RvB. Hierbij zijn nog steeds veel zaken onduidelijk. Zolang dit niet helder is kan de OR niet oordelen. Ook de groep verontruste docenten wacht op concrete maatregelen.  

De OR is ook bezig om de RvT te helpen om een profielschets op te maken om een opvolger van Willem van Moort te kiezen. We hebben een live meeting met 2 leden van de RvT gehad en een Teams meeting met deels RvT en 2 leden van het bureau Leeuwendaal (specialist in werven). 

Als laatste willen we benadrukken dat de vergaderingen openbaar zijn. De volgende vergadering is gepland op donderdag 9 december en je kunt deze bijwonen via deze link.   

De volgende bespreking met de RvB staat in de agenda voor 16 december. 

Namens de ondernemingsraad,  

Kurt en Rijk