BplusC in actie

Nieuws uit het MT!

BplusC huisvesting in het centrum

Zoals aangekondigd heeft Yvonne van Delft (wethouder Cultuur) in een persconferentie 18-11 jl. haar voorstel aan de gemeenteraad toegelicht voor een nieuwe BplusC muziekschool aan de Oude Vest. Er zijn verschillende mogelijkheden aan de raad voorgelegd, maar de wethouder heeft haar voorkeur aangegeven voor een volwaardig Cultuurhuis, waarin de samenwerking tussen BplusC en de Leidse Schouwburg het beste tot haar recht komt. In deze variant kunnen alle functies van het Rapenburg en het Muziekhuis een plek krijgen aan de Oude Vest. Deze variant heeft dan ook de voorkeur van BplusC. De persconferentie was een gezamenlijk initiatief van de wethouder, Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal en BplusC. Via deze link kun je het interview na de persconferentie terugluisteren. 

Wie: Willem van Moort | Status: Lopend

Personeelsfeest 17-12-2021

In de nieuwsbrief van oktober kondigden we het lang verwachte personeelsfeest aan op 17-12-21. Gelet op de recente ontwikkelingen en aangescherpte coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten dit evenement niet door te laten gaan. Hoewel het binnen de huidige regels misschien mogelijk is om het feest te organiseren, vinden we het niet verantwoord dit te doen. We achten het risico te groot dat we hier achteraf spijt van zullen krijgen. We zullen de pensionado's, die we deze avond ook zouden uitnodigen, op een andere manier in het zonnetje zetten. We rekenen op jullie begrip voor deze beslissing.

Wie: Willem van Moort | Status: Lopend

Werving voorzitter RvB

Met het oog op de pensionering van Willem volgend jaar juli is de RvT begonnen met de voorbereiding van de werving van een opvolger. De werving en selectie zal worden gedaan in samenwerking met Leeuwendaal, een gespecialiseerd werving- en selectiebureau. Het streven is in het tweede kwartaal 2022 een nieuwe voorzitter RvB te kunnen benoemen, zodat een soepele overdracht kan worden gewaarborgd. Diverse stakeholders zoals MT, OR, wethouder Cultuur en samenwerkingspartners worden betrokken bij het opstellen van een passend wervingsprofiel. Bij het selectieproces worden twee commissies gevormd. De selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en leden RvT en een adviescommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van MT en OR en de bestuurssecretaris. De adviescommissie adviseert de selectiecommissie d.m.v. een gewogen advies met de positieve punten en mogelijke aandachtspunten. De selectiecommissie weegt het advies van de adviescommissie en komt tot een besluit over de keuze van de eindkandidaat. Conform art. 30 van de WOR geeft de RvT aan dat zij voornemens is om deze kandidaat te benoemen en vraagt de OR om advies. 

Wie: RvT | Status: Lopend

Zekerheid voor de Cultuurcoaches

De Cultuurcoaches blijven tenminste tot 2025! Dat werd afgelopen week bekend. Fijn nieuws, want de Cultuurcoaches zorgen ervoor dat iedereen in aanraking kan komen met cultuur. Zij stimuleren deelname aan cultuur en verbinden de culturele wereld met andere sectoren. Als bruggenbouwers brengen de Cultuurcoaches kinderen van 4-12 jaar, ouderen en mensen in de zorg in aanraking met muziek, literatuur, nieuwe media, beeldende kunst, dans en theater. Ze organiseren culturele activiteiten en projecten, met name in de wijken Leiden Noord, Zuidwest, Mors en Slaaghwijk. De Cultuurcoaches zijn niet structureel in de gemeentebegroting opgenomen, maar onlangs is besloten de Cultuurcoaches tot in elk geval 2025 zekerheid te geven. Daar gaan heel veel kinderen en thuiswonende ouderen enorm van profiteren: zij houden of krijgen door de Cultuurcoaches toegang tot kunst en cultuur!

Lees hier het artikel van PvdA.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: Tenminste tot 2023

Onderhandelingen CAO Kunsteducatie

Op 4 oktober 2021 zijn de onderhandelingen gestart voor de verlenging van de CAO Kunsteducatie. De huidige CAO Kunsteducatie loopt tot 1 november 2021. We zullen naar verwachting dus enkele maanden een CAO-loze periode hebben. Dit is niet ongebruikelijk en zeker overkomelijk: tijdens deze tijd werkt de CAO Kunsteducatie namelijk door via de arbeidsovereenkomsten van werknemers.

Wie: Cindy IJdo | Status: Lopend

Status nieuw functiewaarderingssysteem

De afgelopen jaren is Cultuurconnectie samen met de VOB en een aantal pilot-organisaties, druk bezig geweest met het vormgeven van een nieuw functiehuis. Inmiddels is dit functiehuis in concept afgerond. De functies in het nieuwe functiehuis zijn generiek beschreven; het functiehuis bevat ongeveer veertig verschillende functies, zodat het past in elke organisatie binnen de kunsteducatie en de openbare bibliotheken. In de nieuwe CAO zullen afspraken worden gemaakt over het invoeren van het nieuwe functiehuis.

Wie: Cindy Ijdo | Status: Lopend

Invulling vacature hoofd Lessen en Cursussen

De eerste ronde van sollicitatieprocedure heeft helaas geen geschikte kandidaat opgeleverd. De vacature is opnieuw uitgezet door werving- en selectiebureau K+V. De selectiegesprekken en assessments staan gepland voor de eerste helft van december. We streven ernaar voor het eind van het jaar een hoofd L&C te kunnen benoemen.

Wie: Willem van Moort | Status: Lopend

Hogere subsidie Digitale inclusie (IDO)

In het voorjaar van 2021 is BplusC in de Nieuwstraat en de Stevenshof gestart met de pilot Informatiepunt Digitale Overheid vanuit het programma 'Digitale inclusie'. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten het programma ‘Digitale inclusie’ de komende jaren verder te ondersteunen. En goed nieuws is dat het subsidiebedrag flink omhoog gaat. In 2022 ontvangen deelnemende bibliotheken 83 cent per inwoner van hun werkgebied (dat is tot nu toe 8 cent). We gaan aan de slag met plannen hoe we deze impuls in 2022 zo goed mogelijk in kunnen zetten voor het IDO!

Wie: Hélène Neerhoff | Status: 14-07-1905

Nieuwe look en feel boekenkasten

Hoe kunnen we de boekenkasten een nieuwe uitstraling geven zonder dat we de kasten in zijn volledigheid moeten vervangen? Het Circulair Warenhuis is aan de slag gegaan en heeft testpanelen gemaakt. In dezelfde stijl als de werkbladen en de presentatiemeubels. De panelen zijn te bewonderen op de Nieuwstraat in de jeugdhoek en bij het Taalhuis. We laten ze even hangen om eraan te wennen en gaan onderzoeken hoe we dit verder zouden willen doorvoeren. Waarschijnlijk is het niet nodig om alle panelen te vervangen om een nieuwe uitstraling te creëren. Leuk weetje: het circulair warenhuis is in de herfstvakantie winnaar geworden van de Dutch Design week in Eindhoven in de categorie ‘Best Commissioning’. Samen met Popma ter Steege Architecten, buro bordo en Raw Color. “Zij zetten in op nieuwe wegen van hergebruik en bewustwording”, schrijft de jury in de beoordeling. “Vanuit een open samenwerking met ruimte voor experiment is een oplossing ontstaan die zowel nieuwe grondstoffen, upcycling en sociale werkgelegenheid raakt. Een voorbeeldstellend project dat ook ver buiten Leiden navolging verdient.”

Wie: Hélène Neerhoff/Saskia ten Houten | Status: Lopend

Projectteam 1,5 meter - online vergaderen

Online vergaderen werkt net wat anders dan elkaar in levende lijve ontmoeten. Nu we weer steeds vaker online vergaderen is het goed om een aantal tips op een rijtje te zetten die kunnen bijdragen aan een soepele online vergadering.

Zichtbaarheid

 • Zorg dat je goed zichtbaar bent, recht in de camera kijkt en een min of meer professionele achtergrond hebt. Moet je toch vergaderen vanuit bijvoorbeeld je slaapkamer, maak dan gebruik van een van de beschikbare virtuele achtergronden.
 • Vergader niet in je pyjama.
 • Drink, eet of rook niet opzichtig in je webcam.
 • Overleg met elkaar of je webcam aan moet staan. Voor het contact kan het de eerste 5-10 minuten prettig zijn. Daarna kun je de lijnverbinding indien nodig sparen door de camera uit te zetten.

Hoorbaarheid

 • Ga op een rustige plek zitten met zo min mogelijk achtergrondgeluid van huisgenoten, radio, televisie of de vuilniswagen door het open raam.
 • Zet je microfoon standaard op mute (uit dus). Zet hem alleen aan als je spreekt en zet hem daarna weer uit.

Spreken

 • Begin met een check-in: hoe voelt iedereen zich? En wat hoopt een ieder uit dit overleg te halen? 
 • Spreek af hoe we in deze vergadering omgaan met video en microfoon.
 • Wees je bewust dat het wisselen van spreekbeurten iets lastiger gaat dan in het echt. Soms is het goed eerst de aandacht te vragen (bijvoorbeeld door het opsteken van je hand) voordat je begint met spreken. Kijk ook goed naar de signalen van anderen en geef soms bewust de beurt door.
 • Overleg gestructureerd en gebruik bijvoorbeeld een agenda, vat regelmatig samen en leg besluiten goed vast. 
 • Zorg voor energizers in langere overleggen: bv tien squats of een glas water halen. 
 • Kom aan het einde eventueel terug bij de intentie uit de check-in. Is het doel van het overleg behaald?

Afsluiten 

 • Sluit de vergadering netjes af en check uit via de chat of microfoon voordat je de vergadering verlaat.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Lopend

Projectteam 1,5 meter - thuiswerken t.g.v. coronamaatregelen

Nu de coronamaatregelen weer worden aangescherpt, brengen we de afspraken en faciliteiten die we bij BplusC hebben rondom thuiswerken nogmaals onder jullie aandacht. Heb je vragen of wil je gebruik maken van de beschikbare faciliteiten? Neem dan contact op met je leidinggevende om samen tot een passende oplossing voor jou te komen. Het is aannemelijk dat de berichten over maatregelen rondom corona elkaar weer sneller zullen opvolgen. Blijf dus alert op mails hierover en maak, bij vragen die je niet met je leidinggevende afkan, gebruik van het mailadres van het 1,5 meter team: 1.5meter@bplusc.nl. Samen komen we eruit! Lees hier alle afspraken faciliteiten voor thuiswerken.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in december 2021 op het programma staat. Alle activiteiten vooralsnog onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen. Bekijk hier de kalender. 

Wie: Linda Capel | Status: Lopend

BplusC-app

In de nieuwsbrief van 26 oktober is aan onze klanten gecommuniceerd dat de Bplus- app per 1 november vernieuwd is. Het belangrijkste verbeterpunt is dat je nu zelf je wachtwoord kunt instellen. Hierdoor is de app in lijn gekomen met AVG-richtlijnen. Nu is het wachtwoord nog standaard de eerste vier cijfers van je geboortedatum (bijvoorbeeld 5 mei is 0505). Dat kan nu gewijzigd worden in een combinatie van kleine letters, hoofdletters en cijfers. Een nieuw wachtwoord kan ook bij de klantenservice aan de balie aangevraagd worden. Als het wachtwoord gewijzigd is, geldt dit nieuwe wachtwoord ook voor de online bibliotheek.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: Afgerond

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws.
Deze maand o.a. aandacht voor:

 • Opening Tulpenmanie

 • Artikel NRC Raad voor Cultuur: 'Geef de cultuursector meer tijd om te herstellen’
 • Artikel Huisvesting BplusC in het voormalige V&D pand?
 • Carolina D'Andrea fotografie van de Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) heeft twee bouwwerken in het Leidse straatbeeld verwerkt. Op deze manier wordt het echt Stad in Steentjes. Heel mooi gedaan!

 • Samenwerking met SOL: in gesprek over het thema ‘Hoe sociaal ben jij online?’

 • Artikel Leidsch Dagblad naar aan leiding van de persconferentie.


Wie:
Cindy IJdo | Status: Lopend