Ondernemingsraad

Nieuws uit de or

Ook deze novembermaand heeft BplusC zich op alle niveaus ingezet om in de wijk, bij kinderen en ouderen een hart onder de riem te steken in deze onzekere tijden. Als organisatie zijn we erin geslaagd om de beperkende maatregelen nauw op te volgen, en toch maatwerk te leveren.

Dankzij het teamwork tussen de verschillende afdelingen en de sterke wilskracht zijn op creatieve wijze oplossingen aangereikt om de diensten te blijven leveren.

Bij de afdeling Vastgoed & Facilitair zijn structurele wijzigingen aangekondigd naar aanleiding van de feedback en ervaren problemen met de pilot 'Van gebouwbeheer naar productbeheer'. Ook zijn er vervolgstappen genomen naar aanleiding van de brief en het gesprek met de afdeling over communicatie en veiligheid. 

Katja Ouwerkerk heeft tijdens de vergadering van 17 november aangekondigd de or per 14 december te gaan verlaten. Katja heeft zich sinds januari 2019 vol overgave ingezet voor de or. We betreuren haar vertrek.

Door het vertrek van Katja zijn er nu 2 vacatures bij de or. Vanwege recentelijke verschuivingen (Marketing & Communicatie naar P&P en ICT naar V&F) zijn er plekken beschikbaar voor 1 vertegenwoordiger uit de afdeling I&O en (nog steeds) 1 extra vertegenwoordiger uit de afdeling Klantenservice. Geïnteresseerden kunnen mailen naar ondernemingsraad@BplusC.nl.

Ingeborg Cneut