BplusC in actie

Nieuws uit het mt!

Deze keer kun je o.a. een bericht van wethouder Van Delft lezen en krijg je meer informatie over de verhuizing naar de Sterrentuin en gratis gebruik van Zoom voor docenten.

Bericht van Yvonne van Delft - wethouder Cultuur

Hallo allen,

Dinsdagavond 19 uur begint een beladen moment in de week te worden. Is er vanavond weer een persconferentie over het coronavirus? Wordt ons vrije dagelijks leven nog verder beperkt?

De horeca zou voor de duur van twee weken gesloten zijn; inmiddels is dit tot half december verlengd. Evenementen, voor zover georganiseerd, zijn en blijven afgelast. Sinds 4 november geldt verplichte sluiting opnieuw voor bibliotheken, musea, theaters, bioscopen, galeries en vele andere plekken die ons inspireren tot creativiteit, inzicht en reflectie. Dicht voor twee weken. Zou het? Of gaat ook dit vast langer duren?

Menselijke beschaving komt onder meer tot uiting in kunst, cultuur en erfgoed. Het paradoxale is: géén ruimte nu om ons hiermee te omringen, doet dat ook. We helpen onszelf en elkaar door zo veel mogelijk thuis te blijven. Het is de enige manier om de verspreiding van een besmettelijk en gevaarlijk virus te beteugelen.

Ons verstand én ons gevoel geven ons dit in. En ze zeggen ook iets anders: ‘Wanneer houdt dit nou eens op?’ Het doet pijn om op Rijksoverheid.nl, bij de coronamaatregelen, te lezen: ‘Zingen en schreeuwen verboden.’ Wát? Juíst nu willen we …. – maar ook dat kan nu even niet.

Wat wél kan, en wat ik hier probeer te verwoorden, is: laten we, hoewel thuis, wél in gedachten bijeen blijven, elkaar bemoedigen, elkaar bellen en/of mailen. Een nieuw Beleg van Leiden maakt dat we ons zoveel mogelijk moeten verschansen in onze eigen woningen. En we weten: op Beleg volgt Ontzet. Op een dag staan álle poorten in de stad weer wijd open, voor tentoonstellingen, voorstellingen, optredens, ontmoetingen.

Bel mij gerust als je geduld z’n veerkracht even kwijt is. Tegen mij mag je het dan zachtjes uitschreeuwen, en dan schreeuw ik zachtjes terug. Het zal ons opluchten. Zoals ik hoop dat dit bericht jou en je medewerkers een beetje tot steun mag zijn bij nogal veel beproeving op dit moment.

Met vriendelijke groeten, Yvonne van Delft

Wie: Willem van Moort | Status: afgerond

Vervolg BplusC-ProBiblio Klantreis

Door de tijdelijke sluiting van de bibliotheeklocaties afgelopen maand hebben we gelegenheid gehad de presentatie van de collectie in de Nieuwstraat grondig aan te pakken. In een gezamenlijke inspanning van collega's van diverse locaties is de collectie voor volwassenen anders ingedeeld, waardoor meer ruimte is ontstaan om de jeugdcollectie aantrekkelijker te presenteren. Zo is de jeugdcollectie in een logischere volgorde geplaatst, kunnen de eerste leesboekjes aantrekkelijker worden gepresenteerd, heeft het Makkelijk Lezen Plein een prominentere plek gekregen en staat de C- en D-collectie bij elkaar waardoor ook iets oudere kinderen – net als de jongste jeugd – echt een eigen plek hebben gekregen.

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we ook praktisch de hele collectie voor volwassenen moeten verplaatsen. Ook hier zijn onderdelen meer logisch geplaatst. Het Taalhuis heeft nu een goede plek vlakbij de huiskamer gekregen en de grootletterboeken zijn verplaatst. Deze vind je nu vlakbij het Taalhuis. Alles bij elkaar een hele operatie waarbij we letterlijk alles uit de kast hebben gehaald om het onze jeugdleden nog beter naar de zin te maken.

De volgende stap is onder meer een andere plek voor de publiekscomputers en het mogelijk verplaatsen van de Leidse collectie.

Voor nu zijn we echter even uitgeschoven! Chapeau voor iedereen die hierbij heeft geholpen!

Wie: Lara Bleijerveld | afgerond

    

Verhuizen naar de Sterrentuin

We gaan weer terugverhuizen naar de Sterrentuin! De tijdelijke locatie aan de Simon Smitweg zal vanaf 1 januari gesloten zijn, zodat we op maandag 18 januari op onze nieuwe plek weer kunnen openen voor onze klanten. De Sterrentuin is het afgelopen jaar ingrijpend verbouwd. De gemeente beoogt dat de Sterrentuin transformeert van een sociaal cultureel centrum naar een centrum voor ondersteuning, welzijn en kennis, cultuur en educatie, waarin de huurders van het pand nauw(er) samenwerken. Een aantal organisaties, zoals Incluzio, het MEC en het Centrum voor Jeugd en Gezin met het Jeugd- en Gezinsteam, zijn inmiddels al verhuisd en de komende periode volgen het filmhuis, Theater Toverlei, de Volksuniversiteit en wij.

Door deze verbouwing zal de bibliotheek meer verspreid door het pand ruimte krijgen. Zo zal het atrium plek bieden aan het uitleenmeubel en de tijdschriften, maar ook aan een zevental verrijdbare collectiemeubels. Ook de balie van de bibliotheek zal in het atrium te vinden zijn. De rest van onze collectie zal een plek krijgen op de begane grond, het gedeelte waar ook de “oude” bieb gehuisvest was en een klein gedeelte van de etage beneden waar vroeger de romancollectie stond. Hier zijn ook spreek/overlegruimtes gerealiseerd, waarvan alle gebruikers van het pand gebruik kunnen maken.

De bibliotheek zal na de verhuizing vijf dagen per week, tussen 8.00 en 17.00 uur te bezoeken zijn. Een groot gedeelte van deze uren zal bemand zijn, maar er zullen ook veel onbemande uren zijn, waarbij de klant via zelfservice gebruik kan maken van de bibliotheek. Of de zaterdag ook weer terugkomt, wat wij graag zouden willen, hangt af van onderhandelingen met de gemeente.

Het projectteam dat met deze verhuizing belast is, bestaande uit Lily, Louis, Frank, Aloys, Marijke, Sarah, Hans en Lara, is inmiddels al gestart met alle voorbereidingen. Heb je specifieke vragen, dan kun je bij een van hen terecht.

Wie: Lara Bleijerveld | Status: lopend

Opening Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

De landelijke opening van Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is vanwege corona uitgesteld naar 2021. De voorbereidingen gaan natuurlijk wel gewoon door. BplusC krijgt een IDO in bibliotheeklocaties Nieuwstraat, Leiderdorp en Stevenshof.
Het IDO is een punt waar klanten terechtkunnen als zij vragen hebben over de overheid rond huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg, toeslagen enzovoort.​ Het maakt onderdeel uit van het programma digitale inclusie​ en van het Taalhuis.

Wie: Hélène Neerhoff | Status: lopend

Compensatie coronaschade

BplusC maakt gebruik van de 'Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade' van de gemeente Leiden. Over de periode 12 maart t/m 31 mei heeft de gemeente onze coronagerelateerde schade gecompenseerd. De nieuwe aanvraag voor de periode 1 juni t/m 31 december is ingediend. We verwachten dat de grootste coronaschade voor BplusC zal vallen in de periode september t/m december 2020 in de vorm van gederfde lesinkomsten. Ook in de gemeenten Leiderdorp en Wassenaar hebben we coronaschade gedeclareerd en een beroep gedaan op mogelijke compensatie.

Wie: Willem van Moort/Cindy IJdo Status: lopend

Medewerkeronderzoek - Aan de slag met de resultaten

Tijdens de personeelsbijeenkomst van juli jl. hebben we de resultaten van het medewerkeronderzoek 2020 met jullie gedeeld. Uiteraard zijn we daar op de achtergrond al mee bezig geweest, maar het is hoog tijd dat we hier zichtbaar en concreet mee aan de slag gaan. In reactie op de open vragen hebben jullie een heleboel ideeën en suggesties aangedragen. We hebben hieruit een selectie gemaakt waar we mee gaan starten. We zullen jullie in de volgende nieuwsbrieven steeds op de hoogte houden van de voortgang. Daarnaast gaan we graag met jullie in gesprek over de resultaten van het onderzoek. Dit zal op afdelingsniveau gebeuren onder leiding van het afdelingshoofd i.s.m. Sachar Wirl. We doen deze sessie het liefst live, maar als dit door de coronamaatregelen niet kan, gaan we online van start. Hierover binnenkort meer informatie.

Wie: Willem van Moort/Sachar Wirl Status: lopend

Cultuurconnectie biedt leden gratis Zoomplatform

Alle leden van Cultuurconnectie kunnen sinds november voor het cursusjaar 2020-2021 kosteloos gebruikmaken van het online platform Zoom. Het aanbod omvat naast licenties voor de docenten ook ondersteuning bij de implementatie, support en training voor de beheerder. Door de coronamaatregelen moeten we noodgedwongen regelmatig online les geven. Cultuurconnectie heeft – in samenwerking met leden en andere betrokken partners – intensief onderzoek gedaan naar de verschillende platforms voor online lesgeven, zoals Zoom, Teams, Skype, Jitsi, Google meeting, WhatsApp. Daaruit volgde Zoom als de meest geadviseerde en de best toepasbare oplossing.

BplusC in het nieuws

Met onze activiteiten halen we regelmatig het Leidse en regionale nieuws. Deze maand:

Klik op de foto's om het artikel te lezen.

Artikel in het Leidsch Dagblad over de sluiting van de bibliotheek:

Interview collega's bibliotheek Merenwijk in het Leids Nieuwsblad:

Interview Linda Capel bij Sleutelstad
Bibliotheek lijkt steeds meer op een buurthuis op Nos.nl
Heel leuk stukje over Kunstshot 2020 op de website van Da Vinci Kagerstraat

Personeelsbijeenkomsten januari 2021

Als het mogelijk is binnen de dan geldende coronaregels zullen de volgende bijeenkomsten plaatsvinden op maandag 11 januari van 9.00-10.30 uur en op donderdag 14 januari van 13.00-14.30 uur in de Theaterzaal van het Volkshuis. De bijeenkomst zal tevens worden gestreamd. Als een live bijeenkomst niet mogelijk zal zijn, wordt de bijeenkomst alleen gestreamd.

Wie: Willem van Moort | Status: lopend

Certificering 2021

Eens per vier jaar wordt BplusC geaudit voor de CBCT certificering. In 2021 is dat weer het geval. De algemene certificering staat gepland voor woensdag 7 en donderdag 8 april 2021. Nieuw is dat ook het BplusC Taalhuis opgaat voor certificering. De Taalhuis certificering is nieuw en BplusC is een van de eerste organisaties die hieraan deelneemt. Het betreft een aparte certificering, die staat gepland voor maandag 29 maart 2021. Kwaliteitscertificering is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidiering en zal onze uitgangspositie voor de aangekondigde aanbesteding Cultuur versterken.

Wie: Cindy IJdo | Status: lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne – voortschrijdende – jaarkalender 2020 voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van BplusC. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in december 2020 op het programma staat. Alle activiteiten vooralsnog onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen.

Wie: Linda Capel | Status: afgerond