Ondernemingsraad

Training | Or-commissies | Facilitering

Nieuws uit de or-vergadering! De notulen kun je t.z.t. terugvinden op AFAS, maar hierbij alvast een kort verslagje.

De or heeft dinsdagochtend 12 maart een training gehad van Dirk Koops. Het doel was om zowel te werken aan de wensen van de nieuwe, als de meer ervaren or-leden. De nieuwe or-leden wilden graag meer inhoudelijke kennis, de meer ervaren leden wilden graag dieper ingaan op de materie en praktische toepassingen (teamwork, communicatie). Het was een geslaagde ochtend, iedereen was zeer tevreden over de training.

Verder heeft de or commissies opgesteld op het gebied van personeelszaken/arbo-omstandigheden en financiën.
Personeelszaken/arbo: Bas, Léonie en Katja
Financiën: Pieter en Wim

We hebben ook besproken hoe de facilitering van de or geregeld is. Het blijkt dat de concrete invulling van or-uren per afdeling verschilt. Ook kwam de vraag naar boven of het aantal gefaciliteerde uren voor de or wel overeenkomt met het wettelijke voorschrift. Er is besloten hier meer onderzoek naar te doen om verder te kunnen bespreken bij een volgende vergadering.

Andere onderwerpen waren o.a. de stagevergoeding voor mbo-stagiairs en het voorstel van Jan van den Berg voor een andere invulling van de niet-lesgebonden tijd van docenten.

Wil je reageren, heb je vragen of mis je een onderwerp op de agenda? Schiet een van de or-leden aan of stuur ons een mailtje!

Katja Ouwerkerk