Kort nieuws

Pilot BoekStart | Taalcafé Noord | Zelfservice Nieuwstraat en Merenwijk | Personeelsvereniging

Nieuwe pilot BoekStart in de kinderopvang – digitale prentenboeken

In maart zijn we van start gegaan met een intensieve stimuleringsregeling BoekStart in de kinderopvang. Met deze pilot gaan we het gebruik van digitale prentenboeken op de groep (in het kinderdagverblijf) stimuleren. Waarom?

Digitale prentenboeken hebben een sterk positief effect op de woordenschatontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen (zonder begeleiding) zes nieuw woorden leren in drie sessies van tien minuten (Verhalen e.a., 2004). Dit gaat met name op voor taalzwakke kinderen. We richten ons met deze pilot vooral op de digitale prentenboeken van Bereslim. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf ouders goed doorverwijzen naar bibliotheek Merenwijk en Het Gebouw, waar een Bereslim-meubel hangt. Ook kunnen ouders thuis zelf met Bereslim aan de slag.

De pilot heeft een looptijd van negen maanden en zal dus eind dit jaar worden afgesloten. Aan deze pilot doen twee locaties mee van kinderopvangorganisatie Smallsteps uit Zuid-West, met een vve-doelgroep (kinderen die mogelijkerwijs extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal).

Tijdens deze pilot worden we ondersteund door Sardes en de effecten worden onderzocht door de Vrije Universiteit van Amsterdam. We houden jullie op de hoogte van de resultaten en verwijs ouders dus vooral door naar Bereslim, zie ook onze website

Taalcafé Noord gestart

In vervolg op het succesvolle Taalcafé in bibliotheek Nieuwstraat is BplusC Taalhuis een tweede Taalcafé in bibliotheek Het Gebouw gestart. Op 21 maart, de eerste dag van de lente én Perzisch nieuwjaar, werd dit ‘nieuwe begin’ feestelijk gevierd. De genodigden kregen allen een stukje van een bijzondere taart: de appel en sumakbessen op de taart verwezen naar ontmoeting en naar leren, elementen in het Perzisch nieuwjaarsfeest en de kern van een Taalcafé.

Het nieuwe Taalcafé in bibliotheek Het Gebouw is elke donderdagmorgen open van 10.00-12.00 uur. Iedereen die zijn/haar Nederlandse spreekvaardigheid wil vergroten, is van harte welkom.
In een ontspannen informele sfeer kunnen zij hier oefenen met Nederlands spreken en verstaan. Ze voeren gesprekken, doen taalspelletjes en wisselen ervaringen uit. Enthousiaste, getrainde vrijwilligers begeleiden hen hierbij. En natuurlijk staat de koffie (met een koekje) altijd klaar.

In een Taalcafé komen bezoekers vanuit zeer verschillende landen en achtergronden bij elkaar. Jong of oud, vluchteling of expat, nieuw in Nederland of al langer ingeburgerd, voor hen allemaal is een Taalcafé een fijne veilige plek om Nederlanders te ontmoeten en om de Nederlandse taal
in praktijk te brengen. “Je hoeft hier niet bang te zijn, je mag fouten maken”, zoals een bezoeker het eens verwoordde. Het Taalcafé is gezellig en leerzaam, meedoen is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Ken je iemand die onvoldoende Nederlands spreekt en graag anderen wil ontmoeten? Vertel over het Taalcafé!

Zelfservice Nieuwstraat en Merenwijk

BplusC stelt als pilot bibliotheek Nieuwstraat en Merenwijk langer open zonder ondersteuning van klantadviseurs. Tijdens deze zelfservice-uren kun je boeken lenen en terugbrengen, kranten en tijdschriften lezen of werken achter de computer. Er is iemand aanwezig voor toezicht, maar niet voor de afhandeling van vragen of inschrijvingen bijvoorbeeld. Bibliotheek Nieuwstraat is hierdoor doordeweeks van 9.00-18.00 uur geopend, bibliotheek Merenwijk is doordeweeks van 17.00-20.00 extra geopend (met uitzondering van donderdag).

Personeelsvereniging

Kom gezellig naar de personeelsborrel op donderdag 18 april! Vanaf 17.30 uur in de koffiekamer op de Nieuwstraat, met een hapje en een drankje. Wij kunnen dan ook de nieuwe bestuursleden voorstellen aan jullie. Meld je even aan via pv@BplusC.nl.

Groeten namens de PV,
Marjolein Bouwmeester, Roos Derichs, Renske van Egmond, Ivo de Groot, Kirsten Mieog en Daniëlle Slegtenhorst