Ondernemingsraad

Nieuws uit de or

In maart heeft de or Vivian Treurniet als nieuwste lid vanuit Innovatie & Onderwijs mogen verwelkomen! Wij zijn zeer verheugd met deze versterking en hopen op een lange, vruchtbare samenwerking. De vacature bij Klantenservice is helaas niet vervuld. 

In onze eigen vergaderingen en die met de raad van bestuur was de aanbesteding het belangrijkste agendapunt. We zijn opgelucht dat de gemeente Leiden het plan voorlopig in de ijskast zet. De komende tijd blijft spannend: hoe komen de doelstellingen uit de aanbesteding terug in een nieuwe UVOK, voor welke periode, en hoe geven we invulling aan de opgelegde, forse bezuinigingsopdracht?

Dit onderwerp kwam ook aan de orde tijdens een overleg met (een delegatie van) de raad van toezicht afgelopen donderdag 1 april. 

Met de raad van bestuur is ook gesproken over ICT (nieuw contract/samenwerking PCI) en beleid rondom thuiswerken. De ondernemingsraad heeft gepleit voor een thuiswerkbeleid, dat bruikbaar is in de huidige lockdown en voor de periode na corona. Dit document zou leidinggevenden en werknemers transparante kaders geven, wat betreft rechten en plichten, bereikbaarheid, flexibiliteit in werktijden, ondersteuning in faciliteiten en vergoedingen. De raad van bestuur heeft aangegeven dat het thuiswerkbeleid deel zal uitmaken van de Risico-inventarisatie & -evaluatie. 

Verder zijn we druk bezig met een nieuwe versie van het or-reglement. De afgelopen maanden zijn er veel wijzigingen en discussies geweest over de manier waarop we bepaalde zaken verwoorden. We hebben een aantal secties toegevoegd ten opzichte van het oude reglement, en zijn op het moment bezig met wijzigingen ten aanzien van de afgevaardigden van verschillende afdelingen, opdat we gemakkelijker tot een volledige bezetting kunnen komen.

Als laatste is de or gevraagd een stuk te schrijven voor het jaarverslag van BplusC. Wij zijn van plan om positief te berichten onder andere over hoe veerkrachtig het BplusC-personeel is geweest het afgelopen jaar, van het bemeesteren van nieuwe technologieën tot het kundig uitvoeren van de afhaalservice. Ook zijn we zeer te spreken over de inzet van het anderhalvemeteroverleg, dat zoveel mogelijk activiteiten binnen de coronaregels door heeft kunnen laten gaan.

Vivian stelt zich voor:

'Mijn naam is Vivian Treurniet. Sinds 2006 werk ik bij BplusC (in die tijd aangenomen bij Bibliotheken Leiden & Leiderdorp). Daarvoor stond ik als (vak)leerkracht voor de klas, was onderzoeksmedewerker bij de Erasmus Universiteit en verkoopadviseur in een jeugdboekhandel. Nu ben ik projectleider Kunst en cultuur in het onderwijs op de afdeling I&O. Een functie waarin kunst, cultuur en onderwijs bij elkaar komen is voor mij de perfecte match. Juist de plek waar twee (of zelfs meer) werelden bij elkaar komen, is waar ik graag werk. Het voelt vanzelfsprekend en geeft energie.

In 2008 kwam de opdracht om kunst en cultuur in het onderwijs mogelijk te maken onze organisatie binnen als ‘project’. Vanaf 2012 gingen meer mensen zich ermee bezig houden en werd er van ‘afdeling’ gesproken. We gingen meer samenwerken met de collega’s van taal & lezen in het onderwijs. Sindsdien is de onofficiële afdeling nog een paar keer van afdeling gewisseld. Maar sinds eind 2020 hebben we een echt thuis gekregen en erkenning van ons bestaan met de nieuwe naam van de afdeling Innovatie & Onderwijs!

Nu mag ik namens deze afdeling in de or stappen en vertegenwoordig ik naast mijn directe onderwijscollega’s ook mijn collega’s van de bibliotheekvernieuwing, Gelijke Kansen, het Taalhuis, vakleerkrachten en de Cultuurcoaches. Behalve in de bibliotheken, zijn veel activiteiten die door hen georganiseerd worden niet zichtbaar in onze gebouwen, maar op scholen, in de kinderopvang, in buurthuizen, bij partners in huis of zelfs gewoon op straat in de wijken. Toch hebben zij een groot bereik. Voor deze (on)zichtbaarheid wil ik mij graag inzetten. Een andere belangrijke reden om mij aan te melden bij de or is dat ik in deze woelige tijd rond de aanbesteding meer mee zou willen denken op strategisch niveau. Ik wil graag op zoek naar kansen en focussen op onze kracht en sterke kanten. Na mijn ‘zwerftocht’ langs verschillende afdelingen hoop ik de organisatie in basis goed genoeg te kennen om van waarde te kunnen zijn voor het werk als or-lid.

Ik heb er vertrouwen in dat we met de huidige or op een kritisch positieve manier van ons kunnen laten horen. Dat kan niet zonder jou. Dus steek (voorlopig digitaal) je neus om de hoek of loop een ommetje met me, je vindt me in en rond Den Haag!'