Bericht van Willem van Moort

Aanbesteding Cultuur gaat voorlopig niet door

Sinds de vorige nieuwsbrief is er ontzettend veel gebeurd met als belangrijkste resultaat voor BplusC de aankondiging van wethouder Yvonne van Delft dat het college bekend heeft gemaakt dat de voorgenomen aanbesteding Cultuur voorlopig niet doorgaat.

Op 4 februari jl. heb ik gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken op de raadscommissievergadering, waar de hoofdlijnen van de aanbesteding Cultuur werden gepresenteerd. Terugkijkend is dat de start geweest van een steeds verder aanzwellende discussie in de media en de politiek over het nut en de noodzaak van de aanbesteding in het algemeen en tijdens de coronapandemie in het bijzonder.

Deze kritische houding is ook terug te vinden in het adviesrapport 'Deltaplan Cultuur', dat BMC in opdracht van de gemeente Leiden heeft opgesteld en dat onlangs is gepubliceerd. Centraal in het rapport staat de vraag: Hoe kunnen we een toekomstbestendige en robuuste cultuursector houden in Leiden? BMC doet aanbevelingen voor de korte en lange termijn hoe de culturele sector in Leiden zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden en waarmee perspectief geboden wordt op een toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsector. Belangrijke onderdelen van het BMC-advies zijn o.a. verdergaande samenwerking tussen de diverse culturele instellingen, nieuwe groepen gebruikers of publiek aan te trekken en multifunctioneel gebruik van de verschillende locaties. BMC is kritisch over het uitschrijven van een aanbesteding Cultuur middenin de coronacrisis.

In een reactie geeft het college aan het BMC rapport te zien als een waardevol advies met handvatten voor het ontwikkelen van een aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor het Leidse culturele veld en als een agenda om met de culturele instellingen te praten over versterking van de sector. Het college heeft verder bekendgemaakt dat de voorgenomen aanbesteding Cultuur voorlopig niet doorgaat. Het college is van mening dat op dit moment een nieuwe UVOK met BplusC een beter instrument is om de doelen te bereiken dan de voorgenomen aanbesteding.
Dat is heel goed nieuws voor BplusC, maar betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De doelstellingen van de gemeente Leiden zijn niet veranderd.

De gemeente vindt het erg belangrijk dat aanbod van bibliotheek en cultuur gericht is op mensen die het het hardste nodig hebben. Dat is de doelgroep Jeugd en mensen met een taal- en/of andere (vormen van) achterstand. Verder moeten we meer naar de wijken en blijft alles begint met samenspel de norm, zowel binnen de cultuursector als tussen de sectoren cultuur, welzijn, zorg en kennis. Ook de aangekondigde bezuinigingen blijven ongewijzigd van kracht. We gaan uit van een bezuiniging van ca. € 300.000 per jaar, met ingang van 2022.

De noodzaak om zichtbaar te maken hoe BplusC vorm geeft aan deze doelstellingen is daarmee onverminderd groot, maar het is heel goed nieuws dat de gemeente Leiden hierin het vertrouwen geeft aan BplusC als partner in plaats van te kiezen voor een aanbesteding.

Willem van Moort