Ondernemingsraad

Nieuws uit de OR

De eerste vergadering van de OR na de meivakantie hebben we de drie nieuwe leden mogen verwelkomen: Kimberley Smit, Andreas Carree en Frank Pels. Met deze toetreding is de OR sinds jaren weer op volle sterkte, hetgeen goed is voor het functioneren van de OR: er spelen op dit moment zoveel zaken dat het voor de beperkte bezetting uiterst lastig was om de gewenste activiteiten naar behoren te vervullen. Ook vanaf deze plek heten we daarom de nieuwe leden van harte welkom.

Inmiddels heeft de OR kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, Willem van den Broek. Het kennismakingsgesprek verliep uitermate aangenaam en Willem nam de OR gelijk mee in zijn plannen met BplusC. Uiteraard is zo’n gesprek te kort om alle onderwerpen uitputtend te behandelen. De OR kan dan ook nog niet gelijk inhoudelijk reageren op het aangeboden voorstel. Wel is positief gestemd over de adviesaanvraag Update functieboek en de aangepaste instemmingsaanvraag Procedureregeling Functieboek OB/KE. Eveneens zag de OR geen reden om negatief te adviseren over de adviesaanvraag Verplaatsen aanbod Voorschoten en Oegstgeest. Over het Stappenplan Muziekeducatie en Third Place zijn we nog in gesprek met de RvB. Frank en Andreas gaan een reactie voorbereiden over de jaarrekening.

De onderwerpen werkdruk, vacatures/werving/opvolging en reiskostenvergoeding blijven voorlopig op de agenda staan en houden de aandacht van de OR.

Namens de ondernemingsraad,
Rijk Jansen