BplusC in actie

Nieuws van het mt!

Personeelsbijeenkomst 16 mei 2022

Op 16 mei jl. hebben er twee personeelsbijeenkomsten plaatsgevonden, waarin Willem van Moort een update heeft gegeven over de stand van zaken rond de koers van BplusC, de UVOK 2022 en de huisvesting. Verder heeft Willem van den Broek zichzelf voorgesteld en zijn de nieuwe leden van de OR door Pepijn geïntroduceerd. Vervolgens heeft Nicole Testroote van Miles Research de resultaten van het Medewerker onderzoek 2022 gepresenteerd. Het was heel fijn om weer op deze manier live bij elkaar te kunnen zijn! Voor wie niet in de gelegenheid is geweest een van de bijeenkomsten bij te wonen zijn er opnames gemaakt, zodat jullie alles terug kunnen kijken.

Wie: Willem van de Broek/Willem van Moort | Status: afgerond

Medewerker Onderzoek 2022

Hierbij de PowerPoint presentatie, die tijdens de personeelsbijeenkomsten van 16-5 jl. door Nicole Testroote van Miles Research is gepresenteerd. Nu de resultaten bekend zijn kunnen we daar met elkaar mee aan de slag. Een Medewerkers Onderzoek heeft als doel de organisatie naar een hoger plan te tillen, doordat het inzicht geeft op wat er speelt in de organisatie. Wat gaat goed en wat we willen behouden, wat kan beter en wat moeten we gaan aanpakken? Hierover gaan we graag met jullie in gesprek. De afdelingshoofden pakken dit op in hun eigen teams en Willem van den Broek gaat in gesprek met de OR. Doel is om tot concrete verbeterplannen te komen, waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. Met sommige onderwerpen kun je zelf aan de slag, andere onderwerpen worden door het afdelingshoofd/coördinator aangepakt en er zullen ook zaken zijn die organisatie breed moeten worden opgepakt. We gaan ons er hard voor maken om de stijgende lijn die we vóór corona te pakken hadden weer terug te brengen!

Wie: Raad van Bestuur/mt | Status: lopend

BplusC Functieboek - update

Het BplusC Functieboek is geüpdatet naar de actuele situatie. Zo is het organogram aangepast, zijn nieuwe functies toegevoegd, is omvang dienstverband eruit en is de tekst en lay-out uniform gemaakt. De OR heeft positief geadviseerd over de voorgestelde wijzigingen.

Wie: HR/mt | Status: afgerond

Cao OB - Functiewaarderingssysteem (FUWA ) OB/KE

Met de nieuwe cao OB en KE is het functiewaarderingssysteem (FUWA) OB/KE van toepassing per 1 januari 2022. Een functiewaarderingssysteem is een methode voor het beschrijven en waarderen van functies. Alle werkgevers, waar de cao OB of KE van toepassing is, zijn verplicht het FUWA systeem OB/KE uiterlijk 31-12-2022 te hebben geïmplementeerd in hun organisatie. De collega's van de afdeling HR zijn getraind om dit voor BplusC op een zorgvuldige manier te kunnen uitvoeren, waar nodig ondersteund door de professionals van Leeuwendaal. Wat gaat er de komende tijd gebeuren en wat betekent dit voor jullie? Gelukkig verandert er bij BplusC niet heel veel. Ons eigen functieboek met de functiebeschrijvingen van alle functies blijft leidend. Deze functiebeschrijvingen noemen we de 'BplusC functiebeschrijving'. Elke 'BplusC functiebeschrijving' wordt gekoppeld aan een generieke functie beschrijving uit het functieboek OB/KE. In de bijlage treffen jullie de 'Procedureregeling indeling functies' aan waarin is beschreven hoe dit precies in zijn werk gaat. Het mt heeft op 29-3-22 een voorgenomen besluit genomen over de procedureregeling, waarna deze ter instemming is voorgelegd aan de OR. De planning is dat jullie binnenkort een brief krijgen, waarin staat aan welke generieke functie jouw huidige functie is gekoppeld. Met vragen kun je terecht bij jouw leidinggevende of de afdeling HR. Kom je er met elkaar niet uit dan kun je een bezwaar indienen. Hoe dat moet is ook beschreven in de 'Procedureregeling indeling functies'. Ter informatie hierbij ook alvast het Functieboek OB-KE.

Wie: Cindy IJdo| Status: lopend

BplusC gaat per 1 juli verplicht over van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) naar Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB)

Met ingang van 1 juli 2022 gaan alle BplusC medewerkers, die pensioen opbouwen bij PFZW, verplicht over naar POB. Dit is het gevolg van gewijzigde wetgeving (verplichtstellingsbesluit) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. BplusC heeft hierin geen keuze en is verplicht de wijziging per 1-7-22 door te voeren. Ook de BplusC collega's, die dit betreft, hebben hierin geen keuze. Zij worden door beide pensioenfondsen geïnformeerd over de respectievelijke start (POB) en beëindiging (PFZW) van hun deelname. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk door POB een groepsgewijze informatiesessie te laten verzorgen (live of digitaal). Als je hier interesse in hebt geeft dit dan door aan afdeling HR via HR@bplusc.nl. Een groepssessie is bedoeld voor algemene vragen. Wat de financiële gevolgen zijn voor de individuele pensioenopbouw kan van persoon tot persoon verschillen en is afhankelijk van ieders specifieke situatie. Met vragen over jouw specifieke individuele situatie kun je rechtstreeks bij de pensioenfondsen terecht. Bijgevoegd de brief met nadere uitleg en toelichting, die we van POB/PFZW hebben ontvangen.

Wie: mt| Status: lopend

European Music Festival - Culturele hoofdstad Esch sur Alzette

BplusC Klezmer Band Mazzel op muzikale reis!

Donderdag 26-05-2022 vertrok de BplusC Klezmer Band Mazzel samen met docent en ensemble leidster Anja van Dooren en Livia Vliegen als organisator vanuit de afdeling E&C naar Luxemburg. Na maanden van voorbereiding was er een mooi programma tot stand gekomen. We werden ondergedompeld in een festival vol concerten, ontmoetingen en samenspel met kinderen tussen 12 en 18 jaar uit alle hoeken van Europa. Ieder ensemble of groep gaf 3 concerten in 2 dagen en dat gebeurde op verschillende plaatsen in en rondom Esch sur Alzette. Het totale festival bestond uit 400 concerten. Onze Mazzelaars waren geweldig! Zo goed gespeeld, toppers! Het waren intensieve dagen met veel indrukken, presteren, optreden op prachtige locaties en veel reizen met als rode draad genieten van MUZIEK. Het was een ervaring voor leven!

Wie: E&C| Status: afgerond

Third Place

De afgelopen weken zijn diverse bijeenkomsten geweest om BplusC voor te bereiden op de Third Place; onze nieuwe manier van werken in de toekomstige bibliotheek. Met de gemeente kijken we naar de mogelijk- en onmogelijkheden van drie mogelijke locaties: de Nieuwstraat, naast de Stadsgehoorzaal of de voormalig V&D. The Third Place maakt straks van BplusC een (inter)actief stadsplein waar je als bezoeker graag komt, kennis komt ophalen, in contact komt met cultuur en elkaar ontmoet. Programmering, liefst in samenspraak met de bewoners, is een belangrijke pijler, maar ook de collectie, de studieplekken, inspiratie en ontmoeting (met goede koffie!) zijn belangrijke functies. De Third Place moet zo een logische plek worden waar iedereen graag komt, zich ontwikkelt, ontspant en door dit alles bijdraagt aan een inclusieve maatschappij.

Wie: Lara Bleijerveld| Status: lopend

Subsidie Onderwijsinnovatie - Bouw jouw schoolwijk in Minecraft

De BplusC aanvraag voor de Onderwijsinnovatie subsidie voor het project 'Bouw jouw schoolwijk in Minecraft' is positief ontvangen en de subsidie is toegekend. Met het project willen BplusC en basisschool 'De Tweemaster' een lesprogramma ontwikkelen en testen rond het thema Bouw. De leerlingen werken hierbij in het programma Minecraft Education, wat voor dit project wordt gebruikt als digitale leeromgeving. Deze leeromgeving maakt het mogelijk om naast leerdoelen die horen bij het thema Bouwen ook aan te sluiten bij digitale geletterdheid en leren de leerlingen vaardigheden die horen bij de 21e eeuw. De leerlingen krijgen een bouwopdracht waarin ze een Leidse wijk bouwen met infrastructuur en de bewoners. Ze zoomen in op de wijk waar de school staat. De stappen in het lesprogramma horen bij onderzoekend en ontwerpend leren; ze doen onderzoek naar de wijk, bouwspecificaties, tekenen een plattegrond op ruitjespapier, maken een 3D schaalmodel in klei, werken het ontwerp digitaal uit door het te bouwen in Minecraft, evalueren het project en delen dit met een kleine klassenpresentatie. De leerlingen werken in een team van 8-10 kinderen en werken binnen het team in werkgroepen. Ze bouwen per team een hele wijk. Het project is gericht op leerlingen uit groep 5 t/m 8 (PO).

Wie: Hélène Neerhoff| Status: lopend

Prijsstijging aanbod L&C seizoen 2022-2023

Beste collega’s,

Ondanks alle onderhandelingen en overleggen tussen BplusC en de gemeente Leiden komt er vanaf het seizoen 2022-2023 een wijziging in het subsidiebeleid van de gemeente. Het muziekaanbod voor volwassenen, individuele muzieklessen voor jeugd, lessen en cursussen voor dans, theater en talen worden niet meer gesubsidieerd. Dit is een grote verandering die directe consequenties heeft voor BplusC.

Afgelopen periode hebben we verschillende scenario’s op tafel gelegd en is hier uitgebreid overleg over geweest. BplusC is de grootste kunst- en cultuureducatie aanbieder in de Leidse regio en heeft onvervangbaar en waardevolle kennis, ervaring en kwaliteiten in huis. Daarom willen we graag ons aanbod zoals het nu is behouden en voor de toekomst nog verder opbouwen.

Uiteindelijk hebben we besloten dat de prijzen voor niet gesubsidieerd aanbod verhoogd worden zodat we deze lessen kostendekkend door kunnen laten gaan. Voor de groepslessen, alles begint met samenspel is tenslotte de basis van BplusC, zijn er geen grote veranderingen, maar vooral voor de individuele lessen bij de afdeling muziek is er helaas een grote prijsverhoging.

Deze prijsverhoging is niet gewenst maar noodzakelijk. We willen graag onze bestaande leerlingen behouden en hebben daarom een plan voor hen gemaakt. Dit betekent dat voor bestaande leerlingen de prijsverhoging verspreid wordt over 3 lesseizoenen. We zullen dit helder communiceren en uitleggen waarom deze prijsverhoging nu onafwendbaar is en hen wijzen op de groeps- en samenspellessen die aantrekkelijk geprijst blijven.

We verwachten dat onze loyale en tevreden leerlingen de situatie zullen begrijpen en onze alternatieven zullen waarderen.

Wie: Yaşam Hancılar| Status: lopend

Pilot Living Library

Op 3 mei j.l. heeft in de Bibliotheek Merenwijk in het kader van European City of Science “Dag van de Empathie” plaats gevonden. Vanuit de Universiteit Leiden afdeling sociologie en de organisatie Living Library was BplusC benaderd om deze samenwerking aan te gaan. Living Library is een organisatie die landelijk bijeenkomsten organiseert in Bibliotheken. Wat houdt het in? Je leent een levend boek. Een levend boek is een persoon die je kunt lenen voor 20 minuten en waar je mee in gesprek kunt gaan. Het zijn ''boeken'' met een bijzonder verhaal. Bijvoorbeeld ex-verslaafd, borderliner of eenzaam.
Deze middag was goed bezocht en zowel de ''boeken'' als de klanten die met hen in gesprek gingen waren enthousiast. De klanten die een ''boek'' geleend hadden waren onder de indruk van het ''boek'' waar ze mee spraken en het gaf hen een andere blik op de problematiek. Dit smaakt naar meer. Naar aanleiding van deze pilot zal bekeken worden met alle partijen of en hoe het haalbaar is hier mee verder te gaan in de toekomst.

Wie: E&C| Status: lopend

Maandkalender BplusC

Elk jaar wordt een interne - voortschrijdende - jaarkalender voor BplusC tot stand gebracht. Hierin zijn zowel de jaarlijks terugkerende evenementen en projecten opgenomen, als de incidentele evenementen en projecten die voor BplusC een belangrijke externe waarde hebben. De keuzes zijn gemaakt op grond van de missie en visie en speerpunten van het BplusC beleid. In deze BplusCetera een overzicht van wat er in mei op het programma staat. Bekijk hier de kalender. 

BplusC in het nieuws

BplusC dansers van de cursus hiphop 9+ in museum Voorlinden - klik hier
Artikel Leidsch Dagblad over initiatief in de Componistenwijk - klik hier
Artikel Leidsch Dagblad over Living Library - klik hier

Wie: Cindy IJdo| Status: lopend

Diverse trainingen

TRAINING WEERBAARHEID
De komende tijd vinden er meerdere trainingen plaats. Allereerst vindt eind mei/ begin juni de weerbaarheidstraining plaats. Deze training geeft collega's in de directe klantdienstverlening, zoals bij facilitair en de klantenservice handvatten hoe om te gaan met uitdagende klanten. Er wordt in de training aandacht besteed aan je houding en uitstraling, de-escalerend communiceren, het helder overbrengen van de boodschap en eenduidig optreden. Daarnaast is er ook ruimte voor je mentale en fysieke weerbaarheid en veiligheid. De training wordt gegeven door het Politie Opleidingen Centrum, die deze training ook geven bij douane, beveiligingsbedrijven, scholen en eerder ook al andere bibliotheken. We zijn dus in ervaren handen. In de eerste tranche worden voornamelijk klantenservice medewerkers geschoold, in het najaar wordt de training ook aangeboden aan collega's bij facilitair.

TRAINING V-INSIGHT
In juni en juli wordt een aantal collega's bij Innovatie & Onderwijs, financiën en Klantenservice getraind op het gebruik van V-Insight. Met dit programma is het mogelijk om inzicht te krijgen in relevante, up-to-date informatie uit V-Smart, het bibliotheekprogramma. V-insight biedt bibliotheken de KPI's en metingen die nodig zijn voor statistische analyse. Iedere gebruiker kan een eigen gepersonaliseerd dashboard inrichten waarin de relevante gegevens te vinden zijn voor die medewerker; dit kan collectie zijn, ledenaantallen of scholen waar we dienstverlening verzorgen. Gebruikers hoeven alleen maar een periode (dag, maand, kwartaal, kalenderjaar, fiscaal jaar) en een interessegebied te selecteren om toegang te krijgen tot nauwkeurige gegevensanalyses en informatie.

IDO TRAINING
Een aantal collega's van de klantenservice is getraind voor het IDO, het informatiepunt digitale overheid. Het IDO wordt stevig gepromoot door de overheid en steeds meer inwoners, die niet zelfstandig hun overheidszaken kunnen regelen, moeten een beroep doen op het IDO. In het IDO kun je geconfronteerd worden met zeer diverse vragen; van het regelen van je DigiD, tot het aanvragen van leefgeld voor gevluchte Oekraïners. Omdat de vragen zo divers zijn en veranderen door de tijd heen is bijscholing nodig. Op 12 september vindt daarom een opfristraining voor al getrainde klantenservice collega's en vrijwilligers plaats en op 10 oktober volgt vervolgens nog een training over hoe om te gaan met privacy in het IDO, de zogenaamde PIDO training, die verplicht is. Bovenop dit alles worden er ook weer nieuwe collega's voor het IDO getraind.

Wie: Lara Bleijerveld| Status: lopend