Bericht van Willem van den Broek

Beste collega’s, 

Aan mij de eer om het voorwoord te schrijven van de interne nieuwsbrief. Vanaf 1 mei ben ik werkzaam bij BplusC en in deze afgelopen weken heb ik al veel enthousiaste collega's mogen ontmoeten. Ik viel gelijk met mijn neus in de boter, want in de eerste week mocht ik gelijk meedraaien in een kookworkshop samen met 30 anderen uit de personeelsvereniging.   

Met het naderende afscheid van Willem van Moort is het voor mij fijn dat we nog een maand samen kunnen werken aan de overdracht. Voor de zomer moeten enkele belangrijke besluiten genomen worden en dan is het fijn dat ik kan terugvallen op een geweldig MT-team en mijn voorganger. 

Naast uitdagingen zie ik vooral ook grote kansen om BplusC – samen met jullie – een heel mooie toekomst in te loodsen. Hierin zullen we nog meer gaan samenwerken met partners uit het culturele en maatschappelijk veld. We gaan werken aan nog meer zichtbaarheid in de wijken van de stad. We gaan op zoek naar nieuwe doelgroepen en samen met sleutelfiguren werken aan co-creatie. Hoe mooi is het als straks elke Leidenaar BplusC tegenkomt, bewust of onbewust?  

De gemeente wil echt investeren in nieuwe huisvesting in Leiden en dat zal de zichtbaarheid van ons aanbod zeker versterken. Zowel voor de B als voor de C. De bibliotheek gaan we doorontwikkelen naar een Third Place, een stadsplein waar je als bezoeker graag komt, kennis komt ophalen, in contact komt met cultuur en elkaar ontmoet. Naast boeken, biedt het ook studieplekken, werkplekken, inspiratiemomenten, lezingen, exposities en nog veel meer. In de Third Place lopen de B en de C door elkaar en versterken elkaar. 

Maar BplusC gaat verder dan Leiden alleen. Ik hoop in de komende weken alle locaties en vestigingen te bezoeken en veel van jullie de hand te kunnen schudden. 

 

Tot snel! 

Willem van den Broek