Ondernemingsraad

Op donderdag 20 mei had de or haar maandelijkse vergadering. Er bleek niet voldoende tijd om alle agendapunten te behandelen, maar de or zat gelukkig niet zonder gespreksstof.

Het grootste onderwerp betrof de regeling docentenuren en het instemmingsverzoek dat de ondernemingsraad hierover heeft ontvangen. De gemeente Leiden is ontevreden over de doorgevoerde veranderingen bij Lessen & Cursussen, daarom heeft de rvb een plan opgesteld. Dit plan moet tegemoet komen aan de wensen van de gemeente en tegelijkertijd een toekomstbestendige muziekschool creëren. Om een en ander in gang te zetten, heeft de rvb instemming nodig van de or. Dit is de reden dat de or en de rvb een extra overleg hebben gehad, waarin de rvb toelichting verschafte over de ideeën. De or zal over de voor- en nadelen van het plan op donderdag 3 juni een achterbanraadpleging houden

Verder heeft preventiemedewerker Sachar Wirl de or o.a. bijgepraat over de update van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De bedoeling van een RI&E is om arbeidsrisico’s in kaart te brengen samen met Arboned. Een aantal knelpunten zijn de afgelopen periode reeds opgelost door collega’s van Facilitair. Afgesproken is dat Sachar regelmatig zal aanschuiven om de or op de hoogte te houden over de RI&E en andere relevante arbozaken.

De or voelt zich sinds het opstellen van het vacaturebeleid in 2019 betrokken bij de werving van personeel. Omdat de or aanwijzingen heeft dat de (tijdige) invulling van vacatures (bij sommige afdelingen) een punt van aandacht is, zal dit nader worden onderzocht. Bevindingen zullen uiteraard worden gedeeld met de rvb.

Wil je een keer een OR-vergadering bijwonen? Dat kan! De vergaderingen zijn openbaar. Op donderdag 10 juni komt de ondernemingsraad weer bijeen van 10.30-12.30 uur. Je kunt meedoen via deze link.

Bas van Emmerik